Medaile Gratias Tibi Ago převzaly jablonecké osobnosti

283

Gala večer v divadle pomyslně vyvrcholily oslavy 150. výročí povýšení Jablonce na město. Překvapením pro všechny byla návštěva 1. jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera. V úvodu večera s primátorem pohovořili o těžkostech při vedení města v současnosti a před 150 lety. Pan starosta Pfeiffer poté po boku slečny Nely v reprezentačních šatech města usedl mezi diváky a primátor Petr Beitl rozdal medaile Gratias Tibi ago nominovaným osobnostem.

Gratias Tibi Ago – Děkuji Ti

Medaili GRATIAS TIBI AGO u příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce na město obdrželi:

Michaela Albrechtová, ředitelka Diakonie ČCE Jablonec nad Nisou za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města a práci v sociální oblasti

Josef Boček, pedagog, zakladatel a sbormistr smíšeného pěveckého sboru Janáček za dlouholeté působení v oblasti kultury a společenského života města

Marie Češková, manažerka pracovní skupiny komunitního plánování pro osoby se zdravotním znevýhodněním za dlouholetou práci v neziskovém sektoru

Jana Drábková, dlouholetá členka Komise humanitní a sociální péče rady města za dlouholetou práci v sociální oblasti

Olga Fröhlichová, sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Janáček a vedoucí souboru Jablonecká píšťalka za dlouholeté působení v kultuře

Jana Hanajová, choreografka folklórního souboru Nisanka za dlouholetou práci v kultuře a za zachování kulturního dědictví jabloneckého regionu

Kateřina Havlová, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže, zdravotnická instruktorka za práci v sociální a humanitární oblasti

Simona Havlová, zakladatelka Tadeáškových jesliček za vytváření pozitivního obrazu města a práci v sociální a společenské oblasti

Iuventus, Gaude!, dětský pěvecký sbor při ZUŠ Jablonec nad Nisou za reprezentaci města

Bohumil Jakoubě, fotograf za dlouholetou prezentaci jabloneckého regionu

Jan Kašpar, archivář a historik za aktivní přístup a podíl na společenském životě

Lenka Klimentová, dobrovolnice Českého červeného kříže – humanitární jednotky za organizování humanitárních sbírek a péči a získávání nových dárců krve

Vladimír Komňacký, akademický sochař a pedagog za dlouholetou práci v oblasti školství, kultury a umění

Pavel a Iva Kopáčkovi, vedení smíšeného pěveckého sboru Janáček za aktivní účast na společenském a kulturním životě města

Dagmar Kubištová, zakladatelka a provozovatelka Útulku Dášenka za péči o opuštěná zvířata a aktivní podíl na životě v jabloneckém regionu

Petra Laurin, publicistka za rozvoj česko-německých vztahů a aktivity v Domě česko-německého porozumění

Benjamin Mlýnek, vikář Církve československé husitské za zachování kulturního dědictví města a podíl na generální opravě kostela Dr. Farského

Marie Musichová, předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, Jablonec nad Nisou za dlouholetou práci v sociální oblasti

Taťjána Nováková, členka Řídící skupiny komunitního plánování za dlouholetou práci v Komisi humanitní a sociální péče rady města

Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za publikační činnost

Pavel Petrželka, pedagog za dlouholetou práci ve školství a manažerské schopnosti uplatněné při dělení jednotné průmyslové školy v Jablonci nad Nisou na Střední průmyslovou školu strojnickou a Střední uměleckoprůmyslovou školu

Oldřich Plíva, akademický sochař za dlouholetou práci v oblasti kultury a umění

Jaroslava Pokorná, sbormistryně dětského pěveckého sboru Rolnička za dlouholetou práci v oblasti kultury, školství a společenského života

Věra Pokorná, sbormistryně dětského pěveckého sboru Skřivánek za dlouholeté působení v kultuře při práci s předškolními dětmi

Ondřej Polák, vedoucí střediska Jablonec nad Nisou Junák – český skaut za dlouholetou spolkovou činnost

Jiřina Polanská, kronikářka města Jablonec nad Nisou, principálka divadelního spolku loutkářů Vozichet za dlouholetou práci v kultuře a aktivní účast na společenském životě města

Josef Sláma, dlouholetý pracovník v kulturní oblasti, spoluzakladatel Jabloneckého klubu onkologických pacientů za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města a aktivní účast na společenském životě

Jiří Šimůnek, pedagog za dlouholetou práci ve školství a zařazení sportovního gymnázia do systému jabloneckých škol, za aktivní účast na sportovním a společenském životě města

Helena Vojtěchová, dobrovolná hasička, SDH Jablonecké Paseky za dlouholetou výchovu hasičské mládeže

Jan Vokurka, podnikatel za zachovávání kulturního dědictví jabloneckého regionu a spolupráci s chráněnou dílnou Domov

Bohumila Zikmundová, předsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Jablonec nad Nisou za dlouholetou práci v sociální oblasti

Pavel Žur, sbormistr dětského pěveckého sboru Vrabčáci za dlouholeté působení v kultuře

Zástupci sportovních klubů za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města v oblasti sportu:

ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou

Fotbalový Klub Jablonec, a. s.

Judo klub Jablonec nad Nisou, z. s.

KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z. s.

Ski klub Jablonec nad Nisou o. s.

SKP KORNSPITZ Jablonec, z. s.

TJ Bižuterie, z. s.

T. J. HC Jablonec nad Nisou

TJ Elektro-Praga Jablonec n. N., z. s.

TJ JO NISA JABLONEC NAD NISOU

TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z. s. – atletický oddíl

TJ SOKOL Jablonec n. Nisou

Zástupci firem za dlouholeté vytváření pozitivního obrazu města v oblasti podnikání a rozvoje zaměstnanosti:

A.RAYMOND JABLONEC s. r. o.

ATREA s. r. o.

Benteler ČR s. r. o.

ECOGLASS, a.s.

INTERNATIONAL METAL PLAST spol. s r. o.

Jablonecká nástrojárna s. r. o.

JABLOTRON GROUP a. s.

LUCID spol. s r. o.

MITON CZ, s. r. o.

PRECIOSA, a. s.

TRW Automotive Czech s. r. o.

TEDOM a.s., divize Motory

UNITHERM s. r. o.

Zdroj: MMJN

Předchozí článekPrapravnučka Josef Pfeiffera se do Jablonce stále vrací
Další článekO kašně Franze Metznera bude přednášet Zdeněk Hojda