Liberecký kraj podpoří zdravotnická zařízení částkou 44 milionů korun

53
Nemocnice Jablonec nad Nisou

V listopadu byla schválena finanční podpora pro vybraná lůžková zdravotnická zařízení v Libereckém kraji. Původní částka 39 milionů korun je po odsouhlasení radou kraje navýšena o dalších 5 milionů. Celkových 44 milionů korun má za cíl zabezpečit kvalitní zdravotnickou péči.

„Vítám podporu investic do našich nemocnic. Jsem si vědom toho, že ne vždy mohou být všichni plně spokojeni. Kraj má však základní povinnost starat se o své nemocnice, zejména v Liberci a České Lípě, a až poté přichází na řadu nemocnice v Jablonci nad Nisou a Jilemnici,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Finanční podporu dostanou tzv. páteřní nemocnice zřizované obcemi nebo krajem. Mezi ně patří Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a Masarykova městská nemocnice v Jilemnici.

Finanční prostředky mohou nemocnice výlučně využít na investiční projekty, které přímo vedou k poskytování kvalitnější, efektivnější a bezpečnější zdravotní péče.

Rozdělení alokované částky ve výši 44 mil. Kč:

žadatel žádaná částka v tis. Kč účel současná forma žádosti Forma dotace
NsP ČL 4.000 laparoskopická věž dopis náměstkovi příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
NsP ČL 1.000 osmometr dopis náměstkovi příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
NsP ČL 3.230 Rentgenka do CT dopis náměstkovi příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
NsP ČL 770 Injekční systém dopis náměstkovi příplatek do vlastního kapitálu mimo základní kapitál
KNL 15.000 angiografická linka dopis náměstkovi příplatek do vlastního kapitálu mimo zákl. kapitál – za předpokladu současného příplatku mimo zákl. kapitál SML a MTUR
KNL 10.000 terapeutický rtg dopis náměstkovi

 

příplatek do vlastního kapitálu mimo zákl. kapitál – za  předpokladu současného příplatku mimo zákl. kapitál SML a MTUR
město JBC 9.000 pavilon intenzívní péče Nemocnice Jablonec n/N. dopis hejtmanovi

 

individuální dotace
MMN 1.000 zatím nespecifikováno dopis náměstkovi individuální dotace

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Ilustrační foto: Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předchozí článekVzhůru na Kristiánov!
Další článekRada kraje jmenovala ředitele středních škol