Liberecký kraj ocenil talentované žáky

295

Talentovaní žáci středních a základních škol Libereckého kraje převzali ocenění za své úspěchy v celostátních a mezinárodních soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2015/2016. Za jejich úsilí je odměňovali v rámci slavnostního ceremoniálu členové rady Libereckého kraje – Alena Losová a Petr Tulpa. Ocenění v podobě pamětního listu, finanční odměny a drobných dárků, převzalo 20 žáků z Libereckého kraje.

 „Ač je Liberecký kraj druhým nejmenším co do počtu obyvatel, může se pyšnit hojným počtem talentovaných žáků. Sama vím, jak je občas obtížné hledat motivaci pro to, co děláte, o to více si cením jejich píle a úspěchů, kterých dosáhli. Tímto bych chtěla poděkovat i všem, kteří žáky ve výkonech podporovali,“ uvedla na adresu talentovaných dětí radní pro školství Alena Losová.

S blahopřáním se připojill také radní Petr Tulpa: „Obdivuji výkony oceněných a jsem poctěn, že jsem jim mohl osobně poděkovat za vynikající reprezentaci našeho kraje. Přeji si, aby se jim i nadále dařilo a přicházely další úspěchy. Ty dosavadní jsou výsledkem především pracovitosti dětí, ale zásluhu na nich mají zajisté i jejich pedagogové a rodiče, kterým tímto také děkuji.“

Ve školním roce 2015/2016 se z celého kraje do soutěží zapojilo téměř 17 tisíc žáků, kteří absolvovali školní kola, z nich do okresních kol postoupilo 2 700 žáků a krajských kol se účastnilo 684 žáků. V celostátním kole pak reprezentovalo Liberecký kraj 115 těch nejúspěšnějších.

Seznam oceněných:

Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – Zeměpisná olympiáda, Přírodovědný klokan

Dominik Patzner (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) – Konverzace v ruském jazyce

Vojtěch Bärtl (Gymnázium a SOŠ Pedagogická, Liberec) – Konverzace v anglickém jazyce

Sven Foitischek (Gymnázium, Turnov) – Konverzace v německém jazyce

Mikuláš Jech (Gymnázium, Turnov) – Konverzace v německém jazyce

Lenka Moravcová (Gymnázium a SOŠ Pedagogická, Liberec) – Středoškolská odborná činnost, obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Čeněk Žid (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) – Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU

Dominik Bubák (Střední průmyslová škola, Česká Lípa) – Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU

Barbora Hálková (Střední průmyslová škola stavební, Liberec) – Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU

Daniel Chvalina (Střední průmyslová škola stavební, Liberec) – Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU

Martin Briestenský (Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou) – Autoopravář junior, obor autotronik

Petr Paulík, Milan Klimeš a Ondřej Volejník (Gymnázium, Česká Lípa) – Ekologická olympiáda

Amálie Halamová, Anna Schacherlová a Veronika Vondráčková (Gymnázium, Česká Lípa) – Soutěž „Mladí lidé v evropských lesích“

Radim Fojtů, Jan Horský a Josef Zátka – Soutěž „ChemQuest“

Zdroj: KÚLK

radni-petr-tulpa-ocenuje-jednu-ze-studentek radni-alena-losova-predava-studentce-oceneni

Předchozí článekGISDay 2016 v Liberci zasvětí návštěvníky nejen do tajů map
Další článekV jindřichovickém domově důchodců jezdí elektromobilem