Liberecký kraj jako Křišťálové údolí

59

K připravovanému projektu Křišťálové údolí se sešli ve středu 14. března na krajském úřadě zástupci firem z oblasti sklářství, bižuterie a šperkařství, vedení kraje a zástupci společnosti KPMG, která je zpracovatelem zadané studie. Hovořili o možnostech využití mnoha set let vytvářené tradice regionu v tomto odvětví.

Společnost Preciosa nabídla Libereckému kraji možnost využívat značku Křišťálové údolí pro propagaci regionu. „Jsme velmi rádi, že naše pozvání k jednání přijali jak zástupci významných sklářských a bižuterních firem, tak také malí výrobci, kteří nesou sklářskou, bižuterní či šperkařskou tradici jako živnostníci. Účast 50 zástupců na prvním jednání je pro nás úspěchem a signálem, že považují spolupráci v této oblasti za důležitou,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se setkání rovněž zúčastnil.

Liberecký kraj je v současné době snad jediným regionem na světě, kde se na tak malém prostoru nachází komplexně dochovaný sklářský průmysl ve všech jeho formách. „To vytváří světově unikátní potenciál z hlediska možností jeho využití v oblasti cestovního ruchu a navazujících služeb. Uvědomujeme si spoluzodpovědnost Libereckého kraje za udržení a rozvoj sklářské tradice v regionu a chceme tomuto rozvoji aktivně pomáhat,“ dodala Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Potenciál této tradice potvrdily také výsledky dotazníkového šetření provedeného pro potřeby studie. Více než 90% respondentů považuje kraj za místo s vysokým potenciálem sklářského průmyslu, které by mohlo být využito pro rozvoj cestovního ruchu.  Výzkum však také poukázal na to, že kraj prozatím nedokáže tento potenciál plně využít.

„Právě prostřednictvím cestovního ruchu a na něj navázaných aktivit, jak ukazují mnohé zahraniční příklady z jiných odvětví, se může sklářský průmysl stát důležitým nástrojem budoucí prosperity kraje,“ uvedli Ondřej Špaček a Radek Chaloupka ze společnosti KPMG. Pokud se podle nich podaří více otevřít místní sklárny potenciálním návštěvníkům, vybudovat chybějící infrastrukturu a nastavit vhodné podmínky pro spolupráci, mohou díky cestovnímu ruchu plynout kraji významné ekonomické, sociální a kulturní přínosy.

Studie, která bude k dispozici v průběhu letošního dubna, ukáže cestu, kterou by se měl Liberecký kraj vydat, aby dokázal toto své výjimečné bohatství využít pro vlastní rozvoj. „Již nyní je zřejmé, že rozjezd takto ambiciózního projektu, bude vyžadovat významné finanční prostředky. Od studie očekáváme, že nám sdělí, jak je máme co nejlépe investovat. Naznačí nám jaká je naše role a co by pro rozvoj tohoto projektu měl udělat podnikatelský sektor. Výsledky studie nám pomohou v dalších krocích“, říká Květa Vinklátová.

Zdroj: KÚLK (TZ Markéta Žitná)

Předchozí článekTři desítky zájemců o projekt potravinové pomoci se sešly na krajském úřadě. Školy se mohou hlásit do 5. dubna
Další článekKraj podpořil obnovu památek na Českolipsku třemi miliony korun