Krajský úřad zahájí přijímání žádostí o dotace na sportovní a školské programy.

80
Znak Libereckého kraje na budově KÚLK v Liberci

Od 3. do 19. března 2018 do 14 hodin přijímá Krajský úřad Libereckého kraje žádosti o finanční příspěvky v rámci šesti dotačních programů v oblasti sportu a školství. Sportovní dotace jsou dvě, kde se celkem rozdělí 23.000.000 Kč, v oblasti školství nabízí kraj čtyři dotační tituly v celkové výši 4.400.000 Kč. Bližší informace mohou žadatelé získat zhlédnutím krátkých videí na youtube kanálu Libereckého kraje.

„Důležité je, aby si žadatelé pozorně přečetli pokyny k vyplnění žádosti a v případě nejasností se nebáli konzultovat postup s danými zaměstnanci odboru školství. Pro lepší orientaci jsme s kolegy natočili krátká informační videa, kde se žadatelé dovědí základní informace i tipy, na co si dát pozor. K nalezení jsou na youtube kanálu Libereckého kraje, případně na mé facebookové stránce,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu Petr Tulpa.

Pro letošní rok byly 31. ledna 2018 vyhlášeny pro oblast sportu dva dotační programy, a to na sportovní akce, kde je vyčleněno celkem 5.000.000 Kč, a na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, kde je připraveno 18.000.000 Kč.

V oblasti školství se jedná o čtyři finanční „balíčky“. V Programu volnočasových aktivit bude rozděleno 3.100.000 Kč, v programu Specifická primární prevence rizikového chování se jedná o částku ve výši 250 000 korun. Dále Liberecký kraj podpoří soutěže a talentované dětí, a to také částkou 250 000 Kč. V posledním čtvrtém programu Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními bude rozděleno 800 000 Kč.

V oblasti dotací platí velmi přísná pravidla, ze kterých nelze ustupovat. Žádosti, které budou vyplněny chybně, neúplně nebo u kterých se např. nebude shodovat písemná a elektronická forma, budou vyřazeny. Kontaktní osoby jednotlivých programů jsou připraveny konzultovat s žadateli jakýkoli dotaz. „Důležité je, aby žadatelé přišli včas. V žádosti podané na poslední chvíli, tedy těsně před konečným termínem odevzdání (19. března 2018, 14:00), není možné případné chyby opravit. Taková žádost je odsouzena k vyřazení,“ dodal Tulpa.

Projekty bude hodnotit Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a rozhodovat o poskytnutí dotací pak bude Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 29. května 2018.

Před odesláním žádosti je možné další postup konzultovat se zaměstnanci odboru školství, jejichž kontakty jsou uvedeny níže:

4.23 Sportovní akce:

Lucie Sviatková 485 226 634, 778 724 117, E-mail:

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích:

Lucie Hlavsová 485 226 638, 778 543 214, E-mail:

4.1 Program volnočasových aktivit:

Martina Meierová, 485 226 636, 778 724 116, E-mail:

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a Program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními:

Mgr. Petra Krčmářová, 485 226 224, E-mail:

4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí:

Eva Hodboďová, 485 226 635, 739 541 550, E-mail:

Odkazy na instruktážní videa:

Video k dotačnímu programu 4.23 Sportovní akce

Video k dotačnímu programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

Souhrnné video k programům Školství a mládeže (4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními)

Další informace k dotačním programům naleznete na dotačním webu Libereckého kraje.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekVýstavy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Další článekPrvní výhru série rozhodlo až prodloužení