Krajský úřad Libereckého kraje znovu převzal ocenění na Pražském hradě

149

Krajský úřad Libereckého kraje obhájil ocenění Excelentní organizace v rámci Národní ceny kvality České republiky 2017. Úspěch potvrdil vysokou společenskou odpovědnost organizace. Cenu převzali statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová a ředitel libereckého krajského úřadu René Havlík při slavnostním vyhlášení na Pražském hradě. Úřad je zároveň jedinou oceněnou organizaci v celém Libereckém kraji.

Hlavním hodnotícím prvkem pro Radu kvality České republiky, která o ocenění organizací rozhodovala, je zejména spokojenost klientů a to, jak se posuzovaný subjekt „chová“ vůči svému okolí. Krajský úřad Libereckého kraje svým úspěchem navázal na dlouhodobou filozofii, jejímž cílem je klást důraz na rozvoj lidských zdrojů a dlouhodobé plánování činnosti. Profesní růst zaměstnanců, jejich motivace a spokojenost je pro nás jednou z hlavních priorit. Věnujeme pozornost rovným příležitostem žen a mužů. Zaměřujeme se zejména na práci se zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené či péči o děti předškolního věku,“ prohlásil René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

„Účelem přihlášení krajského úřadu do Národní ceny kvality České republiky bylo posoudit prováděné aktivity nezávislou stranou,“ dodal Tomislav Vaněk, manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje. V praxi to znamená zhodnocení výstupů organizace nikoliv vnitřními měřítky, ale objektivním pohledem zvenčí. K úspěchu krajského úřadu přispívá i další ocenění, a to v rámci EFQM (Evropská nadace pro management kvality), kde úřad získal cenu tzv. Recognised for Excellence 4 star. To umožnilo krajskému úřadu uvedení na oficiální stránky EFQM Global Excellence Index. Jedná se o prestižní celosvětovou databázi organizací, které naplňují výše zmíněnou filozofii.

Úspěchy přinesly objektivní pohled na chod úřadu a umožnily otevřít cestu neustálému zlepšování, zvyšování kvality všech činností, které úřad vykonává v rámci samostatné i přenesené působnosti.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekTradiční předvánoční setkání starostů měst a obcí s radou kraje přineslo bohatou diskusi
Další článekLiberecký kraj vyhlásí program na podporu ozdravných pobytů pro handicapované občany a podpoří i léčebné projekty