V kraji chybí informační centrum pro seniory, shodli se účastníci setkání

49

Řada podnětů zazněla na druhém zasedání platformy Libereckého kraje ke strategii přípravy na stárnutí populace. Setkání, které připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky spolu s Libereckým krajem, se uskutečnilo ve středu 7. února 2018 v budově krajského úřadu v Liberci. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

„Je dobře, že se platforma pravidelně schází a funguje. Ať už se zabývá zdravotní péčí, bezpečností starších lidí, požadavkem bezbariérovosti veřejného prostoru nebo podporou rodinné politiky, vše směřuje ke zlepšení života seniorů,“ zdůraznil náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda. „Musíme ale pozornost a pomoc státu i jednotlivých institucí zaměřit k občanům, kteří se teprve k důchodovému věku blíží a potýkají se s nepříznivou situací, například s diskriminací na pracovním trhu. A měli bychom začít oslovovat také mladší ročníky, dnešní čtyřicátníky. Připravovat je na to, že jednou odejdou do důchodu a výrazně klesnou jejich příjmy,“ doplnil.

Smyslem platformy je sbírat náměty z krajů pro vytvoření státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí. Druhého setkání se zúčastnili zástupci ministerstva, Libereckého kraje, Krajské rady seniorů Liberec, Úřadu práce Liberec, Městské policie Liberec, Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou a ředitel Mezinárodního centra Universium Liberec. Na dopolední zasedání platformy navázal Kulatý stůl, kde si více než 30 zástupců organizací i některých obcí poslechlo čtyři přednášky, dotýkající se života a zdraví seniorů. Ty pak pokračovaly diskuzí k dané problematice.

„Platforma se bude scházet čtyřikrát do roka až do roku 2020. Jejím hlavním úkolem je analýza situace v regionu, dále specifikace potřeb seniorů a návrhy konkrétních opatření,“ sdělila Pavla Řechtáčková, krajská koordinátorka pro Liberecký kraj projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (2017–2020).

Ze všech zasedání platformy by měla vyplynout konkrétní opatření, jejichž realizace bude v režii státu nebo krajů a obcí. Na druhém setkání se účastníci shodli například v tom, že v Libereckém kraji by bylo potřeba rozšířit malokapacitní dopravu pro seniory, aby cenově dostupné seniorské taxíky dojížděly i do odlehlejších oblastí regionu, kde nefunguje meziměstská veřejná doprava.

„Když potřebuje senior z takových méně dostupných míst zajet k lékaři do většího města, přijde ho návštěva lékaře nebo nemocnice hodně draho,“ řekla Naděžda Jozífková, ředitelka Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou.

Účastníci platformy se shodli také na tom, že by bylo potřeba zřídit informační centrum pro seniory, kde by se starší lidé dozvěděli, jak řešit řadu problémů. Dalším požadavkem bylo změnit situaci, kdy v současnosti ubývá poskytovatelů slev pro seniory na tzv. seniorpas. K tomu zazněla poznámka, aby meziměstská doprava byla už pro občany od 65 let zdarma nebo jen za symbolické jízdné. Zástupci Městské policie Liberec poukázali na téma bezpečnosti seniorů a na důležitost prevence v této oblasti.

Platforma se zabývala také tím, že řada seniorů bydlí v domech bez výtahu. Od účastníků zazněl nápad, že by mohl stát majitelům takových domů přispět na vybudování elevátoru, a tím seniorům zajistit bezbariérové bydlení. Aby nemuseli starší lidé se zhoršenou pohyblivostí trávit většinu času zavření doma, izolovaní od okolního světa.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekRada kraje rozdala více než 58 milionů korun na nové kotle
Další článekZáběry z Olympijského dne v Hamrech putovaly do Pchjongčchangu