Kraj zajistil odstranění nebezpečného odpadu v Dubé – Novém Berštejně

64

Od května letošního roku bylo z lokality Dubá – Nový Berštejn odvezeno více jako 68 tun nebezpečného odpadu. Celkové náklady na akci přesáhly 2.700.000 korun včetně DPH. Podíl kraje činil zhruba 550.000 korun, 80 % pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí.

 „Cílem projektu bylo vyklidit nebezpečné odpady ze skladu v Dubé, které zde zůstaly jako zátěž po zaniklé firmě. Nenašel se nikdo, kdo by byl za likvidaci zodpovědný. Proto se Liberecký kraj postaral o jejich odstranění,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Vlastník skladu se pokoušel soudní cestou zjednat nápravu, avšak neuspěl. V roce 2015 se proto obrátil na obec Dubá a po jednáních s Libereckým krajem bylo rozhodnuto o odvozu odpadů ze skladu.

Liberecký kraj k financování využil možnost získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí. V červnu 2017 obdržel kraj rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, ve kterém zvítězila nabídka společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.

Náklady na samotný odvoz odpadů činily 2.348.286 korun s DPH. Celková částka vynaložená na projekt včetně přípravné fáze byla 2.749.293 korun včetně DPH, z toho 80 % pokryla dotace ze SFŽP. Vlastní podíl Libereckého kraje byl 549.858,50 korun.

„Projekt začal v květnu 2018 a byl definitivně ukončen 14. srpna 2018. Celkem bylo odvezeno 68,02 tun nebezpečného odpadu, který byl následně odstraněn ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě,“ dodal Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Objekt byl vybudován v roce 1990 jako sklad pesticidů pro státní statek Dubá. Později byl využíván jako schválený sklad nebezpečných odpadů. V roce 2005 ukončila společnost, která sklad provozovala, svoji činnost. Záhy zcela zanikla výmazem z obchodního rejstříku.

Ve skladu po ní zbylo necelých 69 tun odpadů. Konkrétně šlo o oleje obsahující polychlorované bifenyly (PCB). Jedná se o těžce odbouratelné látky s karcinogenními účinky, které se hromadí v tkáních organismů. Zůstaly zde také kondenzátory a části z jejich demontáže, obaly a obsahy záchytných jímek.

Při závěrečné kontrole lokality byly odebrány a analyzovány vzorky z jednotlivých místností skladu a z okolí objektu. Místo je nyní zdravotně nezávadné. Za posledních 5 let investoval Liberecký kraj do odstranění nebezpečných odpadů částku 718.976,62 korun.

         
Celkový přehled financí poskytnutých na likvidaci nelegálního odpadu: 2015 Dotace LK Obec  
  Jesenný – Analýza rizik 30.000 27.717  
         
  2016 Dotace LK SFŽP Němci
1 Arnoltice – „Odstranění ilegálního návozu odpadu z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“ 2.218.814,46 Kč 6.055.808,43 Kč 320 tis. EUR
2 Dubá – Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB v obci Dubá – Nový Bernštejn 534.193 Kč 2.136.771 Kč  
3 Jesenný – Projekt anaýza rizik Jesenný – nádraží 200.000 prozatím není vydáno rozhodnutí  
         
  2017 Dotace LK SFŽP  
1 Městu Železný Brod – Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže 285.140,22 2.851.402,24  
2 Obci Pěnčín – Sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů 433.836,40 0  

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekMezinárodní pěvecký festival Bohemia Cantat opět zavítá do Liberce
Další článekNezastavitelným pomohl i náměstek Pavel Svoboda. Bránou na Ještěd prošel hned několikrát