Kraj přidal na pomoc dětem se sluchovým postižením čtvrt milionu korun

42

Částkou 250 tisíc korun podpořil Liberecký kraj činnost českolipského Nadačního fondu Ozvěna, jenž pomáhá dětem a mladým lidem se sluchovým postižením. Účelovou investiční dotaci schválili na svém zasedání 28. srpna krajští zastupitelé. Peníze jsou určeny na nákup kompenzačních pomůcek a jejich příslušenství pro děti se sluchovým handicapem.

Na začátku září se s činností Nadačního fondu Ozvěna přímo v jejím sídle v České Lípě seznámili statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová, pověřena řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky a náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda. Aktivity fondu jim přiblížila ředitelka Pavla Prokešová.

„Jsem ráda, že jsme v rozpočtu tuto částku pro Nadační fond Ozvěna našli, a že dotaci krajští zastupitelé schválili. Za peníze od kraje pořídí Ozvěna kvalitní sluchadla a další kompenzační pomůcky pro děti, jejichž rodiče si nemohou takovou investici dovolit. Kvalitní kompenzační pomůcky jsou rozhodující pro rozvoj řeči a sluchu handicapovaných dětí již od narození,“ zdůraznila Jitka Volfová.

Nadační fond Ozvěna vznikl v roce 2014. Sociální služba, kterou vykonává, není zahrnuta do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a proto fond na svůj provoz nedostává žádný pravidelný finanční příspěvek od státu a ani jiné instituce. Veškerou činnost platí pouze z jednorázových dotací a darů sponzorů. To byl jeden z důvodů, proč se vedení Libereckého kraje rozhodlo udělit nadačnímu fondu čtvrtmiliónovou dotaci.

„Aktivity nadačního fondu považujeme za velmi důležité. Svým zaměřením jsou dokonce v republice jedinečné. Ozvěna poskytuje rodinám také příspěvky na nákup baterií do sluchadel, na roční pojištění sluchadel proti ztrátě a odcizení nebo na pořízení zesilovacích zařízení při nástupu do školy. Díky jejímu příspěvku mohou vést handicapované děti plnohodnotný život, podobný jejich zdravým vrstevníkům. Proto jsme s udělením dotace Ozvěně nijak neváhali,“ uvedl Pavel Svoboda.

Nadační fond Ozvěna pomáhá sluchově postiženým dětem z celého Libereckého kraje. Kromě nákupu kompenzačních pomůcek a příslušenství vydává brožurky pro rodiče dětí a přispívá na různé akce pro handicapované. Například vloni přidal organizaci Tichý svět téměř 13 tisíc korun na příměstský tábor pro sluchově postižené děti z Liberce a Ústí nad Labem. Patronkou nadačního fondu je proslulá houslistka a zpěvačka Iva Bittová.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekMemoriál záchranářů z Manhattanu se konal již poosmnácté
Další článekŠikovné ruce jsou poslední akcí na Vísecké rychtě v Kravařích