Kraj předal bývalou porodnici v Jablonci nad Nisou společnosti JABLOTRON

62
bývalá porodnice

Areál bývalé porodnice v Jablonci nad Nisou má nového majitele. Stala se jím společnost JABLOTRON BUILDINGS & FACILITIES s.r.o., která ji od Libereckého kraje odkoupila za bezmála 15 milionů korun. Statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová v pátek 15. června 2018 zástupcům společnosti předala symbolický klíč od nemovitosti.

„Předáním klíče jsme dokončili důležitý úkol, se kterým se Liberecký kraj potýkal dlouhých 15 let. Po řadě neúspěšných pokusů o prodej bývalé jablonecké porodnice se podařilo najít zájemce, který měl potřebné prostředky i jasnou vizi, co s areálem udělá dál,“ říká statutární náměstkyně Jitka Volfová.

Společnost JABLOTRON GROUP projevila zájem o objekty na konci roku 2016. V prosinci 2017 podepsala s Libereckým krajem a statutárním městem Jablonec nad Nisou dohodu o spolupráci, ve které se mimo jiné zavázala, že bude respektovat místo, kde nemovitost stojí. Do budoucna by zde chtěla vybudovat nový areál, který bude zároveň reprezentativním vstupem do města.

 „Úzká spolupráce s Jabloncem nad Nisou úspěšnému prodeji významně napomohla. Kraj se zbavil nepotřebného nemovitého majetku, ale současně vše proběhlo tak, aby nebyly jakkoliv narušeny rozvojové záměry města,“ vysvětluje náměstkyně Volfová a dodává: „Kraj zvolil moderní přístup, jednal s péčí řádného hospodáře a zároveň bral ohled na další vývoj území, kde se objekty nachází. Tyto dvě věci od sebe nelze oddělit a bylo by vhodné, aby si to samosprávy i stát uvědomovaly vždy, když prodávají nějakou nemovitou věc.“

Liberecký kraj nemovitost převzal od Okresního úřadu Jablonec nad Nisou v roce 2003. Původně zde měl vzniknout domov důchodců a ústav pro mentálně postižené. Projekt byl ale zastaven. Následně se objevilo několik zájemců o koupi bývalé porodnice. Například v roce 2013 kraj uzavřel kupní smlouvu se společností Varopa s.r.o., která však porušila smluvní podmínky a kraj od smlouvy odstoupil. V roce 2015 uzavřel Dohodu o spolupráci s Českou mincovnou a.s., která nakonec svůj záměr neuskutečnila.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

předání klíče
bývalá porodnice – interiér
Předchozí článekKokonínská Pyramida bude slavnostně požehnána
Další článekPůjč – přečti – vrať – vyměň!