Kraj pomůže organizacím v sociální oblasti překlenout začátek roku deseti miliony

37

Na pokrytí provozních nákladů v prvních třech měsících roku 2019 pošle Liberecký kraj organizacím, které poskytují sociální služby, celkem 10 milionů korun. Částka by měla organizacím stačit k zajištění jejich chodu do doby, než jim přijde dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Přidělení deseti milionů z krajského rozpočtu schválila v úterý 5. června Rada Libereckého kraje, jednat o tom budou ještě i krajští zastupitelé.

„S předfinancováním pomáhá Liberecký kraj organizacím už několik let. Pokud by se totiž na začátku roku ocitly bez peněz, mohlo by to ohrozit kvalitu a rozsah jimi poskytovaných sociálních služeb. Liberecký kraj svou dotací chrání hlavně klienty, kteří péči poskytovatelů potřebují nepřetržitě,“ upozornil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Dotace je určena pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na území Libereckého kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018–2020. O finanční příspěvek se musejí organizace přihlásit v dotačním řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji, které bude uveřejněno na úřední desce Libereckého kraje.

Dotace může být podle pravidel rozdělena mezi poskytovatele až 247 registrovaných sociálních služeb. „Žádosti o finanční podporu mohou poskytovatelé podávat pouze elektronicky, a to v období od 8. srpna do 28. srpna letošního roku. Minimální výše podpory na jednu sociální službu je 50.000 korun. Maximální výše na jednu službu činí 350.000 korun,“ upřesnil náměstek Svoboda.

O finanční příspěvek musejí poskytovatelé žádat prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. Hodnocení bude probíhat ve dvou fázích. Nejdříve bude provedena administrativní kontrola a následně bude probíhat hodnocení pomocí hodnotících kritérií, která jsou závazná a specifická. Jsou uvedena ve Vyhlášení dotačního řízení a v Pravidlech pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2019.

„Organizacím bude dotace vyplacena nejpozději v prosinci tohoto roku. Je to proto, aby poskytovatelé sociálních služeb mohli finanční prostředky použít hned na začátku roku 2019,“ zdůraznil Pavel Svoboda.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekP155 Liberecká aneb Sanitkové rojení, metodické cvičení záchranářů
Další článekRada kraje schválila vouchery na podporu podnikání