Kraj pomáhá opravit památky, dal peníze i na novou střechu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou

129

Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou požádala Liberecký kraj o dotaci ve výši 162.205 korun na opravu havarijního stavu střešního úžlabí střechy kostela sv. Bartoloměje. Přispělo na ni také 50.000 korun město Hrádek nad Nisou. Celkové náklady na opravu byly 324.411 korun. Kostel je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky.

Kostel sv. Bartoloměje procházel různými opravami již v minulosti. Jednou z nich byla i v devadesátých letech 20. století oprava střechy, která se dočkala v úžlabí plnoplošně vybedněné bobrové krytiny.

První desetiletí po montáži se neprojevily žádné vady. V následných letech však začalo docházet k deformacím plastových pásů a k zatékání v místě vzniku nerovností (shrnutí) plastového úžlabí. Plastové úžlabní pásy byly nevratně poškozeny a celkový stav úžlabí byl velmi špatný. Vlivem povětrnostních vlivů a dožilého plastového materiálu do objektu zatékalo a docházelo k poškození vnějšího pláště kostela, krovu i jeho interiéru.

„Mezi ohrožené památky v Libereckém kraji, kterým náš dotační fond pomáhá, patří samozřejmě také řada kostelů. V mnoha městech a obcích jsou kostely, kromě duchovní roviny, důležitým místem setkávání místních. Hrádecký kostel sv. Bartoloměje je právě takovým dobrým příkladem,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V roce 2018 se krytina kolem úžlabí demontovala a stavaři opravili poškozené plastové pásy. Bednění pod úžlabím bylo poté impregnováno Lignofixem (preventivní nátěr proti fungicidům) a na něj připevněna difuzní fólie. Následně byla provedena montáž měděných úžlabí v celkové výměře 74 metrů a upevnění těsnících klínů pod krytinu. Na závěr pak proběhla opětovná montáž krytiny kolem úžlabí.

„V následujících etapách bychom rádi obnovili také dožilé dřevěné okenní žaluzie na věži kostela, opravili oplocení areálu parku kolem kostela a zrenovovali kované brány, nechali zrestaurovat erb nad hlavním vstupem do kostela a v interiéru zrestaurovat část poškozené fresky. Na závěr pak jako „třešničku na dortu“ bychom rádi pozlatili makovici na věži kostela, která je v tuto chvíli jen provizorně natřená na žluto,“ dodal R.D. ICLic. Mgr. Radek Vašinek, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekV Liberci se otevřelo další Centrum odborného vzdělávání. Nových učeben a vybavení se dočkala liberecká strojní průmyslovka
Další článekLiberecký kraj letos poprvé podpoří filmovou tvorbu