Kraj podpoří restaurování vzácných tisků a rukopisů liberecké knihovny

40

Členové rady kraje na včerejší schůzi odsouhlasili výběr dodavatelů na restaurování a očistu vzácných knižních svazků. Celkem sedmnáct starých tisků, dva rukopisy a dva rukopisné zlomky psané na pergamenu vybrali odborníci z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Restaurátorské práce skončí v únoru roku 2021. Celkové náklady jsou 906.500 korun.

„Vybraný celek je mimořádně cenný. Jedná se o třináct původních gotických vazeb, tři barokní a jednu renesanční vazbu. Pouze dva svazky nemají originální vazby a i pozdější převazby jsou velmi kvalitní,“ uvedla Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Skutečnost, že svazky jsou téměř nedotčené, v původním stavu, činí tento soubor výjimečným. Většina knih je sice jen mírně poškozená, ale zanedbání péče by v budoucnu mohlo způsobit další významné škody.

Vzhledem k unikátnosti původních vazeb a často dobrému stavu papíru je pro knihy navržen minimalistický způsob ošetření, který předpokládá restaurování bez významných zásahů do vazebních systémů. Způsob restaurování stanovil restaurátorský průzkum, který zpracovala v březnu 2017 restaurátorka Kateřina Opatová.

Soubor dokumentů je na základě náročnosti prací rozdělen do třech částí a každou z nich řeší vždy samostatný restaurátor. Práce budou probíhat do února 2021. „V současné době jsou restaurátoři díky finančním zdrojům, které jsou na restaurování k dispozici, velmi vytížení. Jsem proto ráda, že se podařilo restaurování vysoutěžit a můžeme se tak všichni těšit na další knihy, které budou ve vynikajícím stavu uchovány pro další generace. Jedná se o kodex z 15. století ´liber comitatus zaczensis´, pergamenový zlomek antifonáře z 2. poloviny 13. století Zpěvy ke svátkům sv. Vavřince a sv. Petra a Pavla a další,“ dodala Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Knihovna se proto prostřednictvím a s podporou svého zřizovatele, Libereckého kraje, přihlásila do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a určila si oblasti, do kterých by chtěla investovat. „Kromě opravy střechy, nového vybavení studoven, rekonstrukce sociálních zařízení nebo výměny koberce a osvětlení bylo na samotné restaurování těchto starých tisků vyčleněno 889.592 koruny. Celkové výdaje související s restaurováním jsou ve výši 906.500 korun,“ dodala Radka Loučková Kotasová, členka Rady Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

O každém předmětu zpracuje restaurátor zprávu, která bude obsahovat popis, jakým způsobem probíhaly práce na jednotlivých dokumentech a jaké materiály byly použity včetně příslušné fotodokumentace.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekKraj od ledna znovu zajistí večerní zubní pohotovost
Další článekLiberecký kraj určuje TREND. Zvítězil v prestižní soutěži Ceny čestného nákupu