Kraj podpoří formuli studentů Technické univerzity v Liberci

54
formule TUL

Rada Libereckého kraje podpořila studenty Technické univerzity v Liberci při vývoji závodního monopostu včetně jeho komponentů v rámci mezinárodního projektu Formula Student, a to částkou 200.000 korun.

„Liberecký kraj dlouhodobě investuje do vzdělávání. Podporujeme zejména obory a odvětví, která studentům umožní získat praktické dovednosti. Ty pak mohou uplatnit v budoucím zaměstnání. Jsem rád, že máme výborný vztah s Technickou univerzitou v Liberci. Formule studentů je jedna z forem konkrétní spolupráce s touto vysokou školou, vedle například Dětské univerzity nebo spolupráce na podnikatelském inkubátoru,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Technické vzdělávání a rozvoj tvořivosti do našeho regionu patří. Je tedy logické, že kraj podporuje podobné projekty,“ řekl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Petr Tulpa a dále zmínil nutnost překonat most mezi akademickou půdou a praxí studentů.

Projekt Studentské formule tkví v myšlence postavit studenty technických, ekonomických a dalších příbuzných oborů před výzvu navrhnout, vyrobit a prezentovat konkurenceschopný závodní stroj, jenž se utká na dvou závodech – v italském Varanu na okruhu Riccarda Palettiho a na autodromu v Mostě – s univerzitními týmy z celého světa. Primárním cílem ovšem není ani tak závodění samotné, jako spíše vzdělávací pozadí celého projektu – návrh, konstrukce, výroba, shánění sponzorů, prezentace, virtuální prodej na závodech – vše si zařizují sami studenti.

Jedná se o komplexní projekt, který spoléhá na práci celého týmu napříč studijními obory a kterému se věnují studenti ve volném čase a bez jakéhokoliv ohodnocení. Současně se přirozenou a nenásilnou cestou dostávají do praxe a zároveň tvoří zcela konkrétní hodnotu. Není výjimkou, že v reakci na pobídku ke sponzoringu byla studentům nabídnuta místa v dané firmě.

„Studentská formule se tak zařadí po bok dalších projektů podporovaných Libereckým krajem na univerzitní půdě, mezi které patří například projekt Dětské univerzity zaměřené na rozvoj technického a přírodovědného zaměření pro žáky základních a středních škol či Cena hejtmana Libereckého kraje oceňující nejlepší studenty,“ vyjmenoval podporované projekty náměstek Tulpa.

Závody studentských formulí mají tradici v USA od 80. let, v Evropě se konají od roku 1998. Po celém světě pracuje na své formuli asi 500 univerzitních týmů. V republice jsou liberečtí strojaři šestí, kteří ji postavili. Z českých týmů dosahují největších úspěchů studenti pražské ČVUT. Liberečtí studenti si loni předsevzali se svým monopostem „Eliška“ především nasbírat zkušenosti. Při práci na studentské formuli se vystřídala zhruba padesátka lidí. Příprava návrhu a montáž jim zabrala asi dva roky.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekRada kraje schválila vouchery na podporu podnikání
Další článekPozvání do Galerie N