Kraj hodnotí stav a rozvoj vzdělávací soustavy za uplynulý školní rok

22
budova Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou

Počet žáků ve školách se v našem regionu zvyšuje a mírně ubývá pedagogů. I to vyplývá z výroční zprávy o rozvoji vzdělávací soustavy za školní rok 2017/2018, se kterou se včera seznámili krajští radní.

„Výroční zpráva je pro nás měřítkem pro to, jakým způsobem se ubírají školy a školská zařízení. Různé statistiky můžeme využít do budoucna,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Na konci srpna 2018 bylo evidováno v kraji celkem 348 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, Libereckým krajem, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími soukromými zřizovateli.

Za poslední roky lze z výročních zpráv vysledovat zvyšující se počet žáků ve školách. V posledních pěti letech sledujeme tento trend zejména v základních školách. V rámci celého kraje přibylo v běžných základních školách 32 tříd a 812 žáků. Nejvíce pak na Liberecku, a to celkem o 19 tříd a 383 žáků.

Podíl gymnaziálního vzdělávání je v kraji nízký. Na středních školách se příznivý demografický vývoj projeví v příštích letech. Vloni se v nich vzdělávalo celkem 15.462 žáků, což bylo o 237 žáků méně než ve školním roce 2016/2017.

Legislativní změny se dotkly vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozitivní v tomto směru je stoupající tendence individuálně integrovaných žáků v běžných školách a pokles dětí a žáků ve speciálních třídách. Celkově však počet žáků se speciálně vzdělávacími potřebami meziročně stoupl o 1.415 žáků.

Nejen to klade nároky na pracovníky ve školství. I přes meziroční snížení podílu učitelů bez kvalifikace z 5,81 % na 5,22 % přetrvává v určitých oborech a aprobacích nedostatek pedagogických pracovníků.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekKraj podpoří aktivity v oblasti školství a mládeže více jak šesti miliony
Další článekV Jablonci nad Nisou se koná již 19. ročník veletrhu Euroregion Tour