Kraj bude hostit jarní Školu Zdravých měst

30

Liberecký kraj je již od roku 2011 členem Národní sítě Zdravých měst (NSZM) a ve dnech 20.–22. března 2019 bude hostit jarní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. 

Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev. Seminář je zdarma, ale registrace je z kapacitních důvodů nutná.

„Liberecký kraj, mimo jiné, představí program Prevence a podpora zdraví a jako dobrou praxi uvede projekt Lipo.ink – Liberecký podnikatelský inkubátor,“ říká Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, která je zároveň odpovědnou političkou pro program Zdravý Liberecký kraj a místní Agendu 21. Dopoledního programu se zúčastní i hejtman Martin Půta a Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.

Druhý den jarní Školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory Zdravých municipalit a regionů a MA21 zaměřené na téma zapojování veřejnosti, na to, jak Zdravé město efektivně využít pro místní rozvoj i komunikaci s veřejností, a čeho se naopak vyvarovat. Závěrečný den se uskuteční nácvik práce s informačním systémem DataPlán či tematickými portály NSZM, pozornost bude věnována využití sociálních sítí.

Jarní Škola Zdravých měst je součástí akreditovaného vzdělávacího programu NSZM ČR „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé Město WHO“. Kompletní informace a registrace: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě.

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám tvořeným municipalitami. Členem asociace se tedy mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS. Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým formám členství.

Zdravá města, obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života – např. metodu MA21, postupy pro zapojení veřejnosti a participaci, program Smart Cities, metody a postupy řízení kvality, akce pro zapojení mladé generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. Výběr nástroje je dle místních podmínek, zejména na základě tzv. Auditu udržitelného rozvoje. NSZM ČR je k dipozici se svým know-how a experty, aby svým členům pomáhala k úspěšnému postupu.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Ilustrační foto: kraj-lbc.cz

NSZM_zakladní informace_web

NSZM přínosy pro členy_web

P01a JŠZM den první (1)

Předchozí článekOlympiáda dětí a mládeže už rozhýbává i žáky ve školách
Další článekJablonec končí ve čtvrtfinále, Most poslal Vlky na dovolenou