K Troskám vedou opravené silnice, kraj dokončil letošní nejnákladnější rekonstrukce

77

K dominantě Českého ráje se řidiči a turisté dostanou po zrekonstruovaných silnicích. Liberecký kraj minulý měsíc dokončil opravu další přístupové komunikace, která vede k hradu Trosky. Rekonstrukce silnice III/28116 z Borku do Troskovic stála 42,5 mil. Kč a financoval ji Liberecký kraj ze svého rozpočtu. Slavnostní ukončení stavby se uskutečnilo v úterý 22. listopadu za účasti vedení kraje, zástupců Krajské správy silnic LK, zástupců společnosti PORR a.s. a starosty obce Troskovice Jaroslava Loudy.

Stavba probíhala v úseku dlouhém přes čtyři kilometry. „Na kompletní rekonstrukci jsme měli pět měsíců, práce probíhaly bez jakýchkoliv komplikací a podle harmonogramu. Od května do října došlo kromě celoplošné výměny asfaltového krytu k opravě propustků, vyčistění příkopů, doplnění svodidel, ale také k rozšíření tělesa komunikace pomocí vyztužení svahů. Součástí byla úprava vzrostlé zeleně i výměna svislého a vodorovného dopravního značení,“ popisuje Jiří Šára, vedoucí provozu Sever společnosti PORR a.s., která stavbu na základě výběrového řízení prováděla.

Rozsáhlé stavební práce rovněž zahrnovaly rekonstrukci mostu 28116-2 přes potok Libuňka, který byl nově vybudován a podle požadavku Národního památkového ústavu obložen z pískovcových kamenů.

Stavební náklady podle kontrolního rozpočtu projektanta činily necelých 62.000.000 Kč vč. DPH. Na základě výběrového řízení se nám podařilo cenu snížit na 42.500.000 Kč vč. DPH. Za upozornění stojí, že akce byla realizována z vlastních investic Libereckého kraje,“ uvedl Vladimír Mastník, radní pro dopravu.

S rekonstrukcí silnice III/28115 v Troskovicích, v úseku Krčák – Vidlák, za 33,2 mil. Kč se jedná o dvě letošní nejnákladnější stavby, které kraj na své silniční síti zrealizoval. Během rekonstrukce komunikace III. třídy 28115, která byla slavnostně otevřena v říjnu, došlo k obnově odvodnění, doplnění záchytných systémů, opravě jedné opěrné zdi, doplnění vodorovného dopravního značení a kompletní výměně svislého dopravního značení. Stavební práce probíhaly v úseku dlouhém 3,4 km od křižovatky na Semín po křižovatku se silnicí III/27921 „Na Prašivci. Na základě výběrového řízení je prováděla společnost EUROVIA CS.

Zdroj: KÚLK

strihani-pasky most-pres-libunkutroskovice

Předchozí článekTanečníci z celého světa se sjeli na šampionát do Libereckého kraje
Další článekV Jablonci zapálí svíci a rozsvítí strom v neděli 27. listopadu