Jiřetín pod Bukovou bude hostit seminář na téma brownfields a greenfields v Libereckém kraji

155
Brownfields

Liberecký kraj ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá seminář s názvem Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Jeho cílem je vysvětlit dané termíny a představit nové projekty na dosud nevyužívaných či nezastavěných místech v kraji. Seminář se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 13.00 hodin v prostorách Schowankovy vily v Jiřetíně pod Bukovou. Záštitu nad událostí převzala Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Seminář bude rozdělen do dvou bloků. První blok bude věnován databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje, tedy územím, která jsou nedostatečně využívaná (brownfields) či dosud nezastavěná (greenfields). Dále budou představeny úspěšné i plánované projekty revitalizace těchto lokalit. „Jedním z projektů je obnova Výtopny v Kořenově, která se v roce 2016 dočkala své záchrany díky aktivním nadšencům. Tento projekt je dalším objektem, který má smysl prezentovat,“ uvedla radní Loučková Kotasová.

Druhý blok bude věnován dotacím pro zmíněné oblasti. Budou představeny aktivity agentury CzechInvest a dotační program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“. Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Jako doprovodný program bude v prostorách Schowankovy vily v Jiřetíně pod Bukovou prezentována putovní výstava revitalizovaných lokalit brownfields v Libereckém kraji.

Seminář pořádá Liberecký kraj společně s institucemi, jako jsou Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. či agentura CzechInvest.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://www.arr-nisa.cz/brownfields/ nebo přes e-mail: brownfields@arr-nisa.cz. Účast na semináři je bezplatná.

Program

SEMINÁŘ „Brownfields A GREENFIELDS Libereckého kraje“

středa 13. 12. 2017 | 13.00 hodin

Schowankova vila, Jiřetín pod Bukovou 103

468 43 Albrechtice v Jizerských horách

Seminář se koná pod záštitou Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky Rady Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

1. PREZENCE ÚČASTNÍKŮ 13.00 – 13.30  

2. ÚVODNÍ SLOVO

·         Zahájení putovní výstavy brownfields LK

13.30 – 13.40 Radka Loučková Kotasová (LK)

členka Rady Libereckého kraje, pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

3. BROWNFIELDS A GREENFIELDS V LK
  • Úvodní informace o aktivitách Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields v LK

 

13.40 – 14.00 Mgr. Michael Otta (KÚLK)

vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

  • Databáze brownfields a greenfields LK
14.00 – 14.20 Marek Pšenička (ARR)

projektový manažer, správce databáze BF a GF LK

  • Příklady úspěšných projektů – revitalizované brownfieldy
14.20 – 14.40  
    • Výtopna – Kořenov
  Ing. Petr Prokeš, ředitel

Železniční společnost Tanvald, o.p.s.

4. DOTAČNÍ TITULY / PŘÍLEŽITOSTI
  • Představení aktivit CzechInvestu v oblasti brownfields a greenfields
14.40 -15.40 Jan Mašek (CzechInvest)

ředitel regionální kanceláře

 

  • Aktuální možnosti čerpání dotací
  Michal Heinzl (CzechInvest)

projektový manažer

5. DISKUSE – ZÁVĚR 15.40 – 16.00  

LK – Liberecký kraj, KÚLK – Krajský úřad Libereckého kraje, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Doprovodný program:  Putovní výstava revitalizovaných brownfields v LK

BROWNFIELDS (BF) je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.

Greenfields (GF) je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Brownfields
Předchozí článekSlunečnice opět rozsvítila svůj betlém
Další článekDaruj mi chvíli času