Jednu z cen soutěže Kalendář 2018 obdržel Liberecký kraj

53

Letošní rok si připomínáme sto let od vzniku samostatného československého státu. Liberecký kraj k tomuto výročí vydal netradiční nástěnný kalendář,  za který v celostátní soutěži s názvem Kalendář 2018 obdržel 1. místo v kategorii Podpora cestovního ruchu. Cenu tento týden na veletrhu Reklama Polygraf v Praze převzala radní Květa Vinklátová.

Kalendář 2018 je již zavedená celorepubliková soutěž, která hodnotí nejlepší z přihlášených kalendářů pro daný rok. Konkurence je vždy velká. Soutěží mezi sebou díla vydaná tuzemskými i zahraniční klienty v České a Slovenské republice. Cílem je, tak jako každoročně, ocenit výjimečné práce, a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování, ale i z hlediska originálního návrhu či společenského sdělení.

„Náš kalendář k Roku republiky uspěl, získali jsme 1. místo v kategorii Podpora cestovního ruchu. Zařazení do této kategorie mi zcela jasné není, ale rozhodovali skutečně renomovaní odborníci v oblasti typografie, grafiky, polygrafického zpracování a propagace. Porota ocenila, že jsme komplexním a originálním způsobem představili historii kraje,“ poznamenala Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Z oblastí zásadních pro Liberecký kraj se v kalendáři objevilo například lyžování, sklářství, turistika, architektura a industrializace. Z klíčových událostí to je vznik Československa a jemu předcházející Rumburská vzpoura, neblahá etapa obsazení republiky nacistickým Německem, osvobození Československa v roce 1945 a následný odsun německého obyvatelstva, znárodňování a kolektivizace, okupace v srpnu 1968, ale také Sametová revoluce a odchod sovětských vojsk i vstup do Evropské unie.

„Chtěli jsme obyvatelům a návštěvníkům Libereckého kraje připomenout historii, kterou prošel sever Čech od roku 1918. Z motivů v kalendáři jsme také udělali putovní výstavu, která od března příštího roku bude k vidění v deseti městech našeho kraje,“ dodává k záměru kraje radní Vinklátová.

Vítězné kalendáře soutěže vybrala odborná porota, která hodnotila přihlášené tiskoviny na základě celkové výtvarné úrovně řešení, originality a inovativního přístupu zpracování, efektivity marketingového sdělení, kvality polygrafického zpracování a také za společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.). Hlavní cenu GRAND PRIX získal od poroty kalendář „Balet Národního divadla 2018“.

„Samozřejmě mě náš úspěch těší. Kalendář vyvolal velkou diskuzi a objevovaly se názory jak zcela odmítající jeho obsah, tak naopak oceňující pojetí a odvahu, se kterou jsme k tvorbě přistoupili. Zajímavé pro mě bylo, jaký velký rozdíl je mezi tím, když člověk čte jenom text a když ten text doplní obraz. Je to logické, z nakladatelské praxe to samozřejmě vím, ale v tomto případě, kdy jsme představovali komplikované dějiny v našem kraji, byl ten účinek mimořádný,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Kraj vydal nástěnný kalendář ve spolupráci s grafikem Janem Bažantem, historiky třech krajských muzeí a oblastní galerie. Na dvanácti listech jsou v návaznosti na zásadní historické události posledních sta let vyobrazeny kreslenou formou vybrané momenty spjaté s naším regionem.

Zdroj: KÚLK (TZ Andrea Fulková)

hlavní stránka kalendáře
Předchozí článekS Boveraclubem za modely za hranice
Další článekSoučasní šperkaři budou tvořit v Turnově