Do Jablonného jezdí řidiči po zrekonstruované silnici

43

Příjezdová komunikace do Jablonného v Podještědí je už zmodernizována. Liberecký kraj minulý měsíc dokončil opravu silnice druhé třídy číslo 270, v úseku od křižovatky se státní silnicí I/13 po železniční přejezd č. 086 Liberec – Česká Lípa. Jedná se o první podaný a zrealizovaný projekt Libereckého kraje podpořený Integrovaným regionálním operačním programem.

„Komunikace byla v nevyhovujícím technickém stavu. Cílem projektu bylo zkvalitnění daného úseku, úprava odvodnění a vodorovného značení a napojení na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T, což se podařilo,“ říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Stavba přišla na 5,2 mil. Kč, přičemž dotace z EU činí 4,5 mil. Kč. Zbývající část platí ze svého rozpočtu Liberecký kraj.

„Jedná se o první podaný a stavebně dokončený silniční projekt Libereckého kraje z Integrovaného regionálního operačního programu. Do něj jsme již předložili další tři silniční stavby v celkovém objemu 135 mil. Kč a nyní čekáme na výsledky hodnocení,“ dodává Vít Příkaský, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Druhá etapa je připravována ve spolupráci s Městem Jablonné v Podještědí, kde se počítá s rekonstrukcí dalších dvou úseků krajské silnice II/270. Tento projekt hodlá kraj předložit do IROP ještě v letošním roce. Jeho součástí je i oprava chodníků a náměstí v Jablonném v Podještědí.

Projekt „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“ s registračním číslem CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000046 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekBlahopřání k desátým narozeninám
Další článekJablonecký Balvan v Liberci