Jablonec je na zimu připravený

68

Statutární město Jablonec nad Nisou má na zimní údržbu vyčleněno opět 21 milionů korun. „Náklady na údržbu komunikací v zimních měsících nejsou přímo úměrné spadu sněhu. Teploty kolem nuly a déšť jsou naopak na údržbu náročnější, stejně jako následné opravy poškozených vozovek a chodníků způsobených klimatickými vlivy. Musíme být připraveni na všechny varianty. Zimu v Jablonci nemůžeme podcenit,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

Loňská zima byla teplotně i co do spadu sněhu nezvykle mírná, i tak ale jablonecká radnice zaplatila za zimní údržbu 2015-16 více než 10,3 milionu korun. Za celou loňskou zimu napadlo 125 cm sněhu, přičemž nejvíc přibylo sněhové pokrývky v lednu – 66 cm.

Letos je do Plánu zimní údržby, který začal platit 1. listopadu 2016, zařazeno 162 km silnic, 60 km chodníků a 19 km2 parkovacích ploch. V plánu již je zařazen i nový chodník v Arbesově ulici či letos dokončený chodník k lezecké aréně Makak v Liberecké ulici. Délka udržovaných chodníků tak oproti loňskému roku narostla o 2 km. „Všechny komunikace, ať už se jedná o vozovky či chodníky, na nichž letos došlo k výkopovým pracím, se aktuálně dokončují tak, aby bylo možné řádné provádění zimní údržby. Sledujeme vývoj počasí a jsme připraveni,“ ujišťuje náměstek Vele.

Při tvorbě plánu zimní údržby se vychází ze zkušeností a poznatků minulých let, z podnětů policie a samozřejmě z připomínek občanů. Udržované komunikace jsou rozděleny podle pořadí důležitosti. V I. pořadí, tedy do 4 hodin od spadu sněhu, je udržováno 28 km komunikací, jedná se zejména o hlavní průtahy městem, příjezdy ke zdravotnickým a školským zařízením. Ne všechny komunikace ve městě ale udržuje město.

Technické služby uklízí městské komunikace

Technické služby Jablonec nad Nisou (TSJ) udržují jen ulice, které patří městu. Na území Jablonce se nacházejí silnice I. třídy ve vlastnictví státu a silnice II. a III. třídy ve vlastnictví kraje, tyto komunikace TSJ neudržuje, o jejich držbu se stará krajská správa silnic KSS LK nebo ŘSD. Jedná se například o ulice: Liberecká, Pražská, Turnovská, Maršovická, Želivského, Čsl. armády, Novoveská, 5. května, U Přehrady, Janovská… „Po těchto a dalších ulicích vozy TSJ přejíždějí, aniž by je upravovaly, protože se po nich dostávají na komunikace, které jsou v majetku města a ve správě právě technických služeb,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele a odpovídá tak na vyslovené i nevyslovené otázky občanů, kteří pouhý průjezd vozů technických služeb po těchto silnicích sledují se zdviženým obočím a tázavým pohledem.

Zimní údržbu a spolupráci každoročně projednáváme se zástupci KSS LK a ŘSD a snažíme si vycházet vstříc. Nicméně, zejména v době intenzívního spadu sněhu je obtížné zkoordinovat průtahy chodníků podél krajských komunikací a stává se, že krajští silničáři právě protažené chodníky zahrnou sněhem z ulice. Těmto situacím se oba dispečinky – jak ten KSS LK tak TSJ snaží předcházet, průjezdnost města je však v dané situaci prioritou,“ konstatuje vedoucí odd. správa komunikací jabloneckého magistrátu Pavel Kozák.

Při zimní údržbě se opět počítá s pracovníky VPP

I v letošním roce se počítá se zapojením pracovníků veřejně prospěšných prací. „Kolem 30-40 pracovníků VPP opět využijeme pro úklid na zastávkách, přechodech, u škol, na autobusovém nádraží, stanovištích separovaného odpadu a dalších exponovaných místech.“ doplňuje vedoucí správy komunikací Kozák.

Posypových materiálů i techniky je dostatek

Technické služby jsou zásobeny 2,5 t chemických posypových materiálů a 2 t inertního posypu. Letos již čtvrtým rokem budou TSJ používat k ošetření ulic a chodníků v centru města ekologický materiál Ekogrit, který se v minulých letech osvědčil.

Společnost TSJ využívá při zimní údržbě 15 multifunkčních posypových a průtahových vozidel různé velikosti, dále malé i velké sněhové frézy, průtahová vozidla, nakladače a nákladní auta na odvoz sněhu.

Zimní údržba 2016-2017

Zdroj: MMJN

Předchozí článekMravenčí stezka a Bedřichovský viklan mají za sebou úspěšnou první sezónu
Další článekSportovní hry mládeže vyhráli žlutí