Jablonec nabízí další možnost studia pro seniory, tentokrát umění

85

„Nová Akademie umění a kultury pro seniory nabízí odborné studium ve všech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém – lidem v postproduktivním věku. Nyní zahajujeme pilotní semestr výuky v Libereckém kraji, která je v rámci republiky stále ojedinělá,“ říká ředitel Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou Vít Rakušan.

Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého kraje měla hned tři kmotry. Pomyslnou pásku v jablonecké Základní umělecké škole v úterý 4. října stříhali zástupci kraje, města a Centra sociálních služeb. Do školních lavic bude po tři roky zasedat 42 čerstvých studentů.

Za Liberecký kraj se slavnostního zahájení zúčastnili Alena Losová, radní pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a Petr Tulpa, radní pro rezort zdravotnictví, město zastupoval náměstek primátora Pavel Svoboda. Slavnostní imatrikulaci zahájil pěvecký kvintet učitelů školy se studentskou hymnou.

„Zájemcům nabídne velmi odborné studium, které klade důraz na tvořivost, seberealizaci a uplatnění studentů. Dopad bude mít také v oblasti sociální, neboť umožní navázat nové kontakty s vrstevníky podobných zájmů,“ konstatuje náměstek primátora Pavel Svoboda s tím, že projekt plně, a to zvláště finančně, podporuje město i kraj. „Kraj hradí náklady na odborné lektory, město poskytuje prostory umělecké školy v dopoledních hodinách bez toho, aby se úhrada provozních a materiálních výdajů promítala do školného,“ doplňuje Svoboda. Náklady na provoz akademie počítají s částkou 350 – 400 tisíc korun ročně, spoluúčast seniorů za školné nepřekročí částku 100 Kč za měsíc.

Jablonecká ZUŠ eviduje celkem 82 přihlášek, k vlastnímu tříletému studiu nyní nastoupí 42 studentů. „Od začátku jsme počítali maximálně s kapacitou do 50 studentů. Některé žádosti jsme nebyli schopní pokrýt – např. výuku hry na ukulele, jiné přihlášky už převyšovaly kapacitu,“ vysvětluje Rakušan a dodává, že zájem všechny vyučující velmi potěšil. „Na příští školní rok máme dalšího lektora a tak budeme moci uspokojit o deset studentů víc,“ dodává Rakušan.

„Aktivní stáří je dobrá věc a nebojím se toto spojení vyslovit. Když jsme na kraji hledali partnera pro tento projekt, bez váhání jsem ukázal na Jablonec, kde jsme už jednu seniorskou akademii měli odzkoušenou,“ prohlásil na zahájení jeden z otců Akademie LK Petr Tulpa, který tak přiznal i zcela zištné plány do budoucna: „Rád bych se někdy v příštích letech také zašel něco přiučit, třeba bych oprášil kytaru nebo banjo či zpěv.“

Krajská akademie se primárně zaměří na seniory bydlící v Libereckém kraji, kteří se chtějí aktivně věnovat hudbě, tanci, divadlu nebo výtvarnému umění na neprofesionální úrovni. Vzdělávat se mohou i ti mladší, a to v kategorii 55+. Akademie je otevřena také držitelům průkazů ZTP. Zájemci nemuseli projít žádnými přijímacími zkouškami, jediným kritériem pro přijetí byl zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů. Výuka bude probíhat jednou týdně, někdy i jednou za 14 dnů: hodinu v případě individuální výuky, 2-3 hodiny u kolektivní. Účast se bude zaznamenávat do studijního indexu.

Zdroj: MMJN

Předchozí článekAHOY! GLASS ART & DESIGN
Další článekČtveřice dětí z Kruháče vystoupí v Rudolfinu