Jablonec má svůj vítězný návrh na terminál

69

Jablonec nad Nisou jako první a zatím jediné město v České republice úspěšně prošlo složitými zákrutami architektonické soutěže. Tu vyhlásilo loni v září a nyní má kvalitní návrh na dopravní terminál. Stavba za cca 200 milionů korun by měla vyrůst nejpozději do roku 2023. Autorem jejího návrhu je studio DOMYJINAK architekti.

Předmětem architektonicko-urbanistické soutěže byl návrh terminálu veřejné osobní dopravy v Kamenné ulici s parkovacím domem a bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou. Do soutěže, která byla vyhlášená loni v září, přišlo celkem devět návrhů, jeden byl stažený a dalších osm prošlo expertním vyhodnocením. To vyloučilo tři návrhy pro nesplnění závazných podmínek soutěžního zadání. Z pěti zbylých pak odborná porota vybrala dva nejlepší a určila jejich pořadí.

„Všechny návrhy byly zajímavé. Někteří architekti se soustředili na precizní vyřešení dopravní problematiky, jiní se zase více zabývali architekturou. Dva z nich byly výrazně propracovanější a pro zadavatele, tedy město, vhodnější,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. „Jelikož byly dva, druhé kolo, které bylo podmíněné účastí tří návrhů, se nekonalo. Porota udělila 1. a 2. pořadí návrhům, které se rozhodla ocenit, třetí pořadí neurčila,“ dodává Pleticha s tím, že porota doporučila udělit ceny za první místo 600 000 Kč návrhu č. 4, za druhé 400 000 Kč návrhu č. 1.

Soutěž organizovali odborníci

Vyhlášení otevřené urbanisticko-architektonické soutěže je složitý proces. Jen vypracovat její zadání trvalo téměř rok. Nezávislým organizátorem a administrátorem soutěže se na základě expertní zakázky stala společnost MOBA Studio, s. r. o.  „Soutěž o návrh terminálu proběhla přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek s podmínkami architektonické soutěže dle řádu ČKA,“ konstatuje Lukáš Pleticha.

„Soutěž byla velmi exaktně zadána a důraz kladený zadavatelem na komplexnost zpracování připravovaných soutěžních dokumentů i na samotné soutěžní návrhy měl opodstatnění – Jablonec hledal prostřednictvím této soutěže kvalitního partnera pro realizaci nelehkého dopravně-urbanistického záměru. Jsme velmi potěšeni výsledkem náročné soutěže a jsme přesvědčeni, že zadavatel získal kvalitní projektový tým pro nadcházející roky spolupráce,“ říká za organizátory Igor Kovačević z MOBA Studio.

Město má návrh – co bude dál?

Následovat bude takzvané jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém se město dohodne s jedním z vítězných týmů na spolupráci, z níž vzejde projektová dokumentace a na jejím základě i přesnější odhad nákladů. Žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na stavbu terminálu a parkovacího domu bude Jablonec předkládat v rámci výzvy IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou pravděpodobně v roce 2019.

„Výběrem a potvrzením vítězného návrhu ale naše cesta za dopravním terminálem zdaleka nekončí, naopak. Následovat bude další mravenčí práce na přípravě projektu a žádostí o dotace a také soutěž na zhotovitele celé stavby,“ připomíná primátor Petr Beitl. Stavba terminálu osobní veřejné dopravy s parkovacím domem je úzce spojená s dalším projektem zařazeným v IPRÚ a tím je prodloužení tramvajové trati, která je projektem Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

1. cena

DOMYJINAK architekti / Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan Černoch, Adam Bohatý, Kristýna Bednářová, Hana Klapalová – Praha – CZ.

2. cena

SIEBERT + TALAŠ / Jolana Foglová, Peter Hrebík, Marek Winkler, Matúš Brandner, Matej Siebert, Roman Talaš – SK

více o architektonické soutěži na http://terminaljablonec.cz/vysledky/

autor: Jana Fričová

Předchozí článekStrážník roku 2017
Další článekEuroregion Tour 2018 byl úspěšný