Investment Academy seznámila zástupce obcí s představami investorů

45

Zástupci měst a obcí a Krajských úřadů Libereckého a Ústeckého kraje se ve dnech 27. – 28. dubna 2016 účastnili prvního ze série vzdělávacích kurzů v rámci tzv. Investment Academy. Uskutečnil se v sídle Libereckého kraje a zaměřen byl na investiční proces a podnikatelské nemovitosti.

„Co investor očekává, jaké jsou jeho představy o ideální investiční lokalitě a jak jej přesvědčit, že nabízená lokalita je pro jeho záměr ta nejvhodnější,“ uvádí témata, jež na semináři zazněla, Vít Příkaský, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Libereckého kraje, který nad akcí převzal záštitu.

Účastníci se také seznámili s aktuálními možnostmi podpory přílivu investic, významem lokalizačních faktorů z hlediska investiční atraktivity a v neposlední řadě s dotačními možnostmi budování městských průmyslových zón. Přítomným předávali zkušenosti, poznatky a postřehy z pravidelných jednání s investory zástupci agentury CzechInvest. Právě ta tyto vzdělávací kurzy cíleně pro starosty a úředníky obecních, městských a regionálních samospráv pořádá. Do přednáškových bloků byli však přizváni i další odborníci. Hovořilo se také o lokalitách brownfields a greenfields v Libereckém kraji nebo o přípravě průmyslové zóny v Hrádku nad Nisou. „Velmi vítám, že CzechInvest toto téma prezentuje a že můžeme i u nás očekávat další modul školení, který zohlední podněty z řad účastníků. Jsem rád, že seminář byl zacílen na druhou stranu světa investic, směrem k veřejné správě,“ dodal radní Příkaský.
Semináře již úspěšně proběhly v Brně, Jihlavě, Ostravě, Zlíně a Plzni. Po Liberci jsou v pořadí Pardubice, Karlovy Vary a České Budějovice.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekNa Liberecku se cestující budou vozit novými midibusy
Další článekPojďme žít zdravě, tentokrát v Jilemnici