Do stipendijního programu Libereckého kraje vstupuje s novým školním rokem další zaměstnavatel

79
Podpis smlouvy 30. 8. 2017

Akciová společnost Silnice LK se od dnešního dne stává již třetím zaměstnavatel zapojeným do Stipendijního programu Libereckého kraje. Od nového školního roku 2017/2018 bude společnost a kraj formou stipendií finančně podporovat žáky oboru Strojník silničních strojů, který je vyučován na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci. Stipendijní program vytvořil Liberecký kraj ve školním roce 2010/2011 a od té doby na výplatu motivačních a prospěchových stipendií poskytl žákům přes 9 mil. Kč.

Smlouvu o spolupráci při realizaci Stipendijního programu Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem, Silnicemi LK a Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci ve středu 30. srpna v sídle kraje podepsali statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, předseda představenstva Silnic LK Petr Šén, místopředseda představenstva Silnic LK Josef Rechcígl a ředitel střední školy Jan Samšiňák. Smlouva je uzavřena do 30. 6. 2020 s možností jejího prodloužení.

„Naším cílem je praktická výuka žáků přímo ve firmách tak, aby si zaměstnavatelé mohli vybírat své budoucí zaměstnance a naopak žáci se učili to, co budou v praxi opravdu potřebovat. Díky stipendiím se už podařilo zachránit takové obory jako sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, řezník – uzenář nebo jemný mechanik, které nemohly být před zařazením do stipendijního programu kvůli nezájmu vůbec otevřeny. Věřím, že stipendium oživí i obor strojník silničních strojů,“ říká hejtman Martin Půta, za nějž podepsala smlouvu o spolupráci statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Finanční prostředky kraje vyhrazené pro účely stipendijního programu každoročně narůstají stejně a stejně tak přibývají dotované obory. „V prvním roce vytvoření stipendijního programu kraj podporoval šest učebních oborů. V uplynulém školním roce jich bylo už šestnáct. V současné době jsou střední školy v Libereckém kraji schopny 100 % uspokojit poptávku ze strany žáků ve všech oborech. Žáci a jejich rodiče si začínají uvědomovat, že o absolventy těchto oborů je mezi zaměstnavateli zájem, a nemusí se tak posléze bát o svou uplatnitelnost na trhu práce,“ uvádí Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

„Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci nabízí uchazečům o střední vzdělání paletu osmnácti rozličných oborů strojního, stavebního a dopravního zaměření. Díky stipendijnímu programu Libereckého kraje můžeme motivovat zájemce o studium a žáky na naší škole v sedmi oborech vzdělání, v rámci kterých je žákům – při splnění podmínek daných stipendijním řádem – vypláceno motivační a prospěchové stipendium. Jsem velmi rád, že rejstřík oborů vzdělání podporovaných tímto programem můžeme rozšířit o nový obor strojník silničních strojů, který naše škola v regionu nabízí unikátně, a pevně věřím, že se nám podaří i nadále rozvíjet úspěšně navázanou spolupráci se společností Silnice LK,“ dodává Jan Samšiňák, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci.

Od školního roku 2016/2017 se oborová nabídka rozšířila dokonce o dva zemědělské obory, které jsou vyučovány na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. Jedná se o maturitní obor agropodnikání a učební obor zemědělec – farmář, na jejichž financování se spolupodílí zemědělské obchodní družstvo Brniště, se kterými byla v roce 2015 uzavřena smlouva o spolupráci při realizaci Stipendijního programu. ZOD Brniště se tak stalo prvním zaměstnavatelem, který se do stipendijního programu zapojil. Stejná smlouva v loňském roce byla uzavřena i se společností Preciosa, která se rozhodla finančně podporovat obor technologie silikátů vyučovaný na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. I tento maturitní obor se tak od školního roku 2016/2017 zařadil do oborové nabídky stipendijního programu. Společnost Silnice LK je tak třetím zaměstnavatelem, který se bude spolupodílet na vyplácení stipendií.

„Současná situace na trhu práce spojená s nedostatkem pracovních sil se nevyhnula ani našemu oboru. Navázání užší spolupráce přímo se střední školou je pro nás dobrou příležitostí, jak oslovit budoucí zaměstnance již na střední škole. Uzavření smlouvy o spolupráci je tak prvním krokem k tomu, abychom mohli za pár let přivítat mezi silničáři první absolventy nově otevíraného učebního oboru. Důležité pro nás je, že výuka je vhodně provázaná s praktickým výcvikem studentů,“ vysvětluje důvody otevření nového učebního oboru Petr Šén, „Budoucím absolventům školy máme co nabídnout, vedle zajímavé a různorodé práce jsou to i dobré platové podmínky a zajímavé benefity,“ uzavírá Petr Šén.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekVíceoborová škola v Liberci otevírá nově zrekonstruovaný internát
Další článekDotace pod jednou střechou, Liberecký kraj má svůj Evropský dům