Do projektu potravinové pomoci dětem se v Libereckém kraji zapojí 62 škol

40

Liberecký kraj již počtvrté podal žádost na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“. Výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Potravinová a materiální pomoc. Od příštího školního roku projekt na 62 školách umožní zajistit stravování dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin.

Celkem se pro školní rok 2018/2019 do projektu zapojilo 62 škol a školských zařízení z celého Libereckého kraje. Jeho prostřednictvím bude možno podpořit až 1.288 dětí a žáků. Celkové náklady činí 7.116.135,60 korun. Výjimku tvoří 5 % z této částky, které obdrží školy na nezbytnou administrativu. Ostatní peněžní prostředky jsou samotné náklady na úhradu stravného. Z předchozího projektu dále pokračuje 56 škol a nově se zapojilo pět škol a jedno zařízení školního stravování.

 „Ačkoli jsme předpokládali, že se počet zapojených škol zvýší, pro příští školní rok zůstal počet škol shodný,“ popsal situaci Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Zatímco v předchozích třech letech počet zapojených škol vždy vzrůstal postupně o dvě desítky, do nového projektu se zapojil stejný počet. I přesto se nejedná o zklamání, neboť důležitější je smysl a dopad celého projektu. Nejenom, že zajistí dostupné a kvalitní stravování ve školních jídelnách, ale – jak se potvrzuje z praxe – má pozitivní přínos na zapojení dětí do vzdělávání i do kolektivu svých vrstevníků.

„Jsem rád, že v této pomoci pokračujeme. Je to již čtvrtý projekt v řadě pro děti a jejich rodiče. Lidem v sociální nouzi Liberecký kraj vždy pomůže,“ uzavřel hejtman Martin Půta.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká sociálně citlivé oblasti, je publicita projektu pravidly Evropské komise omezena téměř na minimum, což znamená, že nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a školských zařízení a dalších podrobností. Byli bychom rádi, kdyby byla tato pravidla Vámi respektována, neboť v opačném případě by mohlo dojít k ohrožení financování celého projektu.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekRada kraje jmenovala ředitele středních škol
Další článekRada Libereckého kraje odsouhlasila půl milionu na projekt „Dětská univerzita 2018/2019“