Den evropského dědictví v Jablonci n. N. láká na exhibiční ražbu, skautské pramice nebo funkcionalismus

128

Jablonecké památky se pro návštěvníky zdarma otevřou tuto sobotu 17. září. Nabízí se tak možnost nahlédnout i do běžně nepřístupných míst jako je zákulisí divadla a kina, proniknout do tajů zdejšího archivu nebo si zkusit vyrazit pamětní žeton. Děti vezměte rozhodně s sebou – pro ně je připravena poznávací trasa s úkoly a odměnou.

Jablonec nad Nisou je město specifické po stránce historie i architektury. Kdo však pozná jeho, často skryté, půvaby, zamiluje si ho. Den evropského dědictví tuto možnost nabízí. “Pro letošní rok se podařilo otevřít v Jablonci 17 objektů. Kromě tradičních dominant města jako je stará a nová radnice, muzeum, divadlo nebo kostely, máme i dvě novinky. Zájemci si mohou prohlédnout archiv v Turnovské ulici, který sloužil původně jako chudobinec. Poprvé se představí zdejší Červený kříž,” láká k návštěvě Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra, které Den evropského dědictví v Jablonci organizuje.

Vztah k vlastní minulosti mnoho z nás chce vštípit i dětem – nejlépe hravou, zábavnou formou. Také s tím vám organizátoři Dne evropského dědictví v Jablonci rádi pomohou. “Rodinná poznávací trasa se letos ponese v duchu výročí povýšení Jablonce na město. V památkových objektech chystáme pro děti zajímavé úkoly připomínající život Jablonečanů v dané době. Pomyslným průvodcem bude bratr Sebastián, první historicky doložený obyvatel Jablonce. Trasa vás zavede až k jablonecké přehradě, kde se děti můžou svézt s vodními skauty na pramicích. Odplouvá se z břehu pod Slunečními lázněmi ”, přidává podrobnosti Petra Handlířová.

Podle zkušeností z minulých ročníků organizátoři tipují největší taháky dne. “Plně vytížený bude určitě historický autobus, který po celý den pendluje mezi jednotlivými památkami. Jízda je zážitek, i když pohodlí moderních autobusů zdaleka nedosahuje,” usmívá se Petra Handlířová. “Velký zájem bývá i o prohlídku funkcionalistické radnice – zvědavce láká hlavně kancelář primátora. Osobně se pak těším na letošní pamětní ražbu s motivem nejstaršího dochovaného jabloneckého zvonu,” dodává Petra Handlířová. Právě žeton vyražený na zdejší Střední uměleckoprůmyslové škole si každý návštěvník může odnést domů jako vzpomínku na Den evropského dědictví 2016.
Možná nestihnete v jednom dni ani všechna otevřená místa navštívit, rozhodně má však každé z nich jedinečnou atmosféru a navíc nabízí programy, které mohou přinést neopakovatelné zážitky, vyvolat dávno zapomenuté vzpomínky… Vstup do objektů je 17. září  zcela zdarma. “Vážíme si práce i času všech zapojených subjektů a finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou. Bez toho bychom nemohli tak atraktivní program nabídnout,” zdůrazňuje na závěr Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Přehledný souhrn programu Dne evropského dědictví v Jablonci nad Nisou

sobota 17. září 2016 9–17 hodin (pokud není uvedeno jinak)

Zpřístupněné památkové objekty:

 1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice

* V kostele k vidění výstava Reklama na nekonečno – Kovový projekt 2016. Jubilejní výstava skupiny umělců pracujících s kovem

 1. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice

Otevřeno: Turistické informační centrum, Městská galerie MY a Památník Jany a Josefa V. Scheybalových.

* v Památníku bude k vidění výstava Jablonec na Střeleckých terčích – vyobrazení města a významných událostí na historických střeleckých terčích zapůjčených z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 1. Městská galerie MY, (Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice)

* ke shlédnutí nově otevřená výstava Příběh kostela a kašny – architekt Josef Zasche a sochař Franz Metzner

 1. Městská knihovna, Dolní náměstí

Otevřeno 9:00–14:00

Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež s možností prvoregistrací zdarma

* audiovizuální sál – promítání filmů z novodobé historie města zapůjčených ze Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou: DEN PRO DIVADLO 26.-29. 9. 1997 a PRVNÍ MĚSTSKÝ PLES z roku 1996 autora Jaroslava Boudy.

 1. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea

* výstava FEMME FATALE (exkluzívní přehlídka současné tvorby českých a polských sklářských výtvarnic) a výstava JEDNÍM DECHEM, designového studia tvořeného Jakubem Janďourkem a Michaelou Tomiškovou

* Stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století.

 1. Nová radnice, Mírové náměstí

Zpřístupněno:

* obřadní síň, předsálí, salonek

* výtah páternoster v provozu

* sekretariát primátora, pracovna primátora, vystaveny městské insignie, pamětní medaile a knihy

* vystaveny budou šaty pro město vytvořené k příležitosti 150 let od povýšení Jablonce na město

 1. Kino Junior, ulice Jiráskova

Otevřeno 13:00 – 17:00

Zpřístupněn foyer kina a kinosál

* 13.00 – 17.00 kreativní dílnička Tvořík ve foyeru kina

* 13.00 – projekce pásma VTEŘIN JABLONECKA z let 1976–1986 (stopáž cca 110 minut)

* 15.00 – projekce pásma VTEŘIN JABLONECKA z let 1976–1986 (stopáž cca 110 minut)

Filmy zapůjčeny ze Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

 1. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí

* prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, historické stroje, vybavení ryteckých dílen

* upomínková exhibiční ražba

* výstava prací studentů

 1. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

* zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem

* od 11:00-12:00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

 1. Městské divadlo, Liberecká ulice

Otevřeno 14:00–17:00

Zpřístupněno jeviště, zvuková a světelná kabina – s výkladem. V době příprav na představení uvidí diváci stavbu scény.

* 15 hod. – Klára Zavřelová – VARIACE (kouř a kapky jak je neznáte) – vernisáž fotografií

* 18 hod. – LHÁŘ – Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou – výpravná komedie z benátského prostředí, vstupné 30 Kč (vstupenky k zakoupení v divadle)

 1. Státní okresní archiv, Turnovská ulice

Zpřístupněn interiér budovy s možností prohlídky s průvodcem

* Vystaveny archiválie související s událostí ze dne 18. 9. 1916 – protržení přehrady na řece Bílá Desná, možnost výkladu historika

* Výstava archiválií souvisejících s dějinami domu č. p. 2000

 1. Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Horní náměstí

Zpřístupněn interiér kostela

 1. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého

Otevřeno 9:00 – 14:00 h

Zpřístupněn interiér kapličky

 1. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela

Zpřístupněn interiér kostela a věže (k hodinám)

 1. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou

Zpřístupněn interiér kostela

 1. Oblastní spolek Českého červeného kříže, Uhelná 5

Zpřístupněn nově zrekonstruovaný objekt

* Interaktivní ukázky činnosti

 1. Dům česko-německého porozumění, ulice Československé armády

Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění

* Výstava fotografií „Život v Jablonci“

* Výtvarné dílny, navlékání korálků

* Dobové občerstvení

 1. Sokolovna, Tyršovy sady

* Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž

* 9:30-15:00 – Pohybové aktivity pro zájemce:  Z pohádky do pohádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otestuj svou kondici pro dospělé. Cvičební obuv s sebou!

9:00–14:00 Rodinná poznávací trasa

Stanoviště trasy: Památník Jany a Josefa V. Scheybalových, Městská knihovna, Muzeum skla a bižuterie, Sokolovna, Kaplička sv. Anny, Jablonecká přehrada (břeh pod Slunečními lázněmi), Státní okresní archiv, Oblastní spolek Českého červeného kříže, Cíl: Přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

Pro získání odměny v cíli je třeba absolvovat pět libovolných zastavení. Pracovní listy budou k dispozici na všech zastaveních. Trasa bude otevřená mezi 9. a 14. hodinou a odměnu lze vyzvednou až do 17. hodiny v cíli trasy v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových. Která stanoviště a v jakém pořadí absolvujete, záleží jenom na vás.

9:30–17:00 Jízdy historickým autobusem

Po celý den bude městem projíždět historický autobus, který bude propojovat jak otevřené památkové objekty, tak zastavení rodinné poznávací trasy.

Program najdete na webových stránkách pořadatele: www.jablonec.com a statutárního města Jablonec nad Nisou: www.mestojablonec.cz

Akce probíhá za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou jako součást oslav výročí 150 let od povýšení Jablonce na město.

Výroční rok 2016

Letošní oslavy města se váží hned k několika významným událostem. První odkazuje na nejstarší historii a připomíná 660 let od první písemně doložené zmínky o existenci Jablonce. Nachází se v tzv. konfirmační knize pražského arcibiskupství a dovídáme se z ní, že na místo faráře v dřevěném kostele v osadě označované jako Novo Jablonecz je dosazen roku 1356 bratr Sebastián z řádu cyriaků. Znamená to, že Jablonec již nějaký čas existoval, ale bratr Sebastián je díky tomuto zápisu prvním zaznamenaným obyvatelem. O několik staletí později byl, pravděpodobně na místě původního kostelíku, postaven současný kostel sv. Anny.

Pro prosperitu Jablonce byla významná zejména událost, od které si připomínáme letos 150 let, a to povýšení na město v roce 1866. Válečné starosti doby mimo jiné způsobily to, že Jablonec kromě vyhlášky neměl žádný další oficiální dokument, který by povýšení dokládal a přiděloval příslušné heraldické znaky. Až po 40ti letech v souvislosti s účastí Jablonce na výstavě českých Němců a očekávanou návštěvou císaře, vyvstala potřeba městského znaku. Zároveň s žádostí o ustanovení městské heraldiky zastupitelé také řešili úpravu názvu města z pouhého Gablonz na Gablonz an der Neisse. Zároveň bylo zemským výborem v Praze doporučeno, aby český ekvivalent jména města zněl Jablonec nad Nisou. A tak sice byl Jablonec na město povýšen již 28. března 1866, císařský diplom, který toto dokládá a zároveň specifikuje podobu městského znaku, je císařem vyhotoven až k 7. 12. 1906 a k oficiální změně názvu města došlo potom k 20. prosinci.

O Dnech evropského dědictví

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Téma letošního ročníku zní „Památky a komunity“. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. EHD jsou v České republice organizovány Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. http://www.historickasidla.cz/

Zdroj: JKIC

Předchozí článekKoncert I + I otevřel zrekonstruovaný historický sál
Další článekStipendijní program Libereckého kraje se rozrostl o další obor. Společnost Preciosa začne podporovat technology silikátů