Demoliční práce v Ralsku pokračují. K zemi půjdou i komíny bývalé kotelny

31

Liberecký kraj se nadále snaží revitalizovat bývalý vojenský prostor Ralsko. Důležitým krokem je odstranění chátrajících objektů. Na začátku ledna letošního roku začala další fáze bourání, která navazuje na předchozí etapy demolic. Dnes firma AQUATEST a.s. zahájila práce na odstranění tři komínů objektu bývalé kotelny. Demolice v letošním roce vyjdou kraj na zhruba 6 milionů korun.

„Naším cílem je z bývalého vojenského prostoru Ralsko odstranit nevyhovující, nebezpečné a chátrající objekty. Chceme, aby zde bylo čisto a bezpečno. Demoliční práce navazují na ty z předchozího roku, kdy šly k zemi například budovy bývalého kulturního domu a generálního štábu,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Část bývalého vojenského prostoru spolu s letištěm převzal Liberecký kraj od státu v roce 2007. Nyní ho spravuje prostřednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.

Letošní demoliční práce jsou rozděleny na dvě etapy. Obě zakázky vyhrál zhotovitel AQUATEST a.s. První fáze vyjde kraj na 2.509.358.50 korun vč. DPH. Cena druhé části bouracích prací je 3.417.487,70 korun vč. DPH. Dle smlouvy musí jít objekty k zemi do 90 dnů od předání stavby.

Většinu z demolovaných staveb tvoří staré kotelny. Aktuálně u jedné z nich stavaři zahájili demolici tři komínů o výšce zhruba 15 až 20 metrů. Cílem demolice je odstranit stavby do hloubky minimálně půl metru pod terén, zatravnit prostor a osázet plochu borovicemi.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Foto: kraj-lbc.cz

Předchozí článekModernizace Severočeského muzea v Liberci pokračuje. Návštěvníci se nových prostorů dočkají koncem příštího roku
Další článekKraj opět přispěje obcím v rámci Programu obnovy venkova. Částka rok od roku roste