Další krok k rekonstrukci Ještědu splněn, vznikla architektonická studie obnovy

132

Kladné závazné stanovisko k architektonickému návrhu obnovy Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd vydal Krajský úřad Libereckého kraje. Koncept je autorským dílem ARN STUDIA z Hradce Králové pod vedením Ing. arch. Jiřího a Michala Krejčíkových. Práce na studii započaly v roce 2017. Soutěž vypsal spolek Ještěd 73. Své zástupce v něm mají mimo jiné Liberecký kraj, České Radiokomunikace (CRA) a současný provozovatel hotelu a restaurace společnost Ještěd, s.r.o.

 „Činnost spolku Ještěd 73 je pro úspěch celého projektu zcela zásadní. Jsme velmi rádi, že vznikla tato velmi úzká spolupráce, která dává našemu společnému úsilí pevné základy. Podařilo se nám také finančně zajistit vznik této velmi důležité architektonické studie. Za to patří našim partnerům velký dík. I když jsme stále pořád de facto na začátku naší společné dlouhé cesty,“ uvedl předseda rady spolku Ještěd 73 a generální ředitel CRA Vít Vážan.

Zahájení přípravy samotné architektonické studie předcházelo dokončení stavebně-technického a stavebně-historického průzkumu či přesné geodetické zaměření celé stavby.

„Velmi si vážím toho, jakým způsobem architekti k celému projektu přistoupili. Nejedná se o lehký úkol, jelikož vyžaduje velkou míru pokory a úcty, ale zároveň i odvahy přijít s návrhy vhodných řešení pro tak unikátní a významnou stavbu, jakou Ještěd bezesporu je. Jsem rád, že se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci, jejímž důkazem je dokončení kvalitní architektonické studie. Věřím, že budeme moci co nejdříve pokračovat dále směrem k vytvoření projektové dokumentace, pro kterou je tato studie nezbytným a důležitým základem,“ dodal hejtman Martin Půta.

Architektonický návrh vytvořený týmem ARN STUDIA a jeho spolupracovníky pokrývá kompletní obnovu této národní kulturní památky. Zabývá se pojetím exteriérů i interiérů stavby, okolím věže, ale také vazbou na krajinu. Dále odpovídá na hlavní architektonické otázky spojené se zajištěním celoročního bezbariérového přístupu či zasklením vyhlídkového ochozu. Studie by měla být podkladem pro následnou přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení.

Kladně ji přijal Národní památkový ústav, se kterým spolek Ještěd 73 od samotného začátku velmi úzce spolupracuje. „Pozitivní reakce ze strany Národního památkového ústavu je pro nás velkým povzbuzením a současně potvrzením, že jsme vybrali dobrý projekt, který respektuje odkaz původního tvůrce Karla Hubáčka a současně mu dává novou dimenzi,“ doplnila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V průběhu zpracování studie probíhaly konzultace s odborníky na tuto stavbu, jakými jsou akad. arch. Otakar Binar (autor původního interiéru), profesor Miroslav Masák či profesor Jiří Suchomel.

Ve vestibulu krajského úřadu je k architektonické studii připravena i výstava panelů. Návštěvníci ji mohou zhlédnout do 30. června letošního roku.

Zdroj: Liberecký kraj (TZ Filip Trdla)

Ilustrační foto: kudyznudy.cz

Foto z vizualizace ARN STUDIA:

Prohlášení členky Rady Libereckého kraje Květy Vinklátové k architektonické studii obnovy Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd

Práce na studii započaly v roce 2017 a předcházela jim řada odborných konzultací a průzkumů. Na základě diskuze se členy odborného pracovního týmu zadal spolek Ještěd 73 vypracování srovnávacích studií. Nejednalo se tedy o architektonickou soutěž podle pravidel Komory architektů ČR. Osloveno bylo 28 špičkových architektonických kanceláří z celé České republiky. Zadáním bylo vypracovat studii, jejímž cílem bylo zjistit, jak by oslovení architekti přistoupili k řešení dvou úkolů, a sice řešení ochozu a zimního vstupu vysílače a horského hotelu Ještěd.

Na výzvu reagovala architektonická kancelář SIAL a architekti Ondřej Císler, Petr Stolín, Jan Šepka, Tomáš Hradečný, Kamil Mrva a Jiří a Tomáš Krejčíkovi. V porotě, mimo zástupců majitele objektu, byli členové spolku Ještěd 73, a co je podstatné, architekti prof. Ing. akad. arch. Jiří Suchomel, prof. Ing. arch. Miroslav Masák, akad. arch. Otakar Binar a doc. Ing. arch. Petr Vorlík PhD. To byli odborní garanti s hlavním a rozhodujícím slovem. Vypracovaná studie byla schválena odbornou radou generální ředitelky Národního památkového ústavu, která ji přijala velmi pozitivně. Kladné závazné stanovisko k architektonickému návrhu obnovy Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd vydal také Krajský úřad Libereckého kraje. Koncept je autorským dílem ARN STUDIA z Hradce Králové pod vedením Ing. arch. Jiřího a Michala Krejčíkových.

Na začátku září letošního roku bude v Krajské vědecké knihovně v Liberci studie představena za účasti architektů Krejčíkových. Ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje je již nyní až do 30. června výstava, kde je studie prezentována.“

Květa Vinklátová, členka Rady Libereckého kraje pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Předchozí článekVyhlídka v 17. patře budovy KÚ LK opět přístupná
Další článekPrestižní neformální vzdělávací program vévody z Edinburghu podpoří také žáky z Libereckého kraje