Cyklistům slouží další propojení tras za více než sedm milionů korun

45

V listopadu dokončily Lesy České republiky dva úseky cyklostezky mezi obcemi Rádlo a Milíře na Jablonecku za 4,6 milionu korun (bez DPH) s tím, že obec Rádlo zaplatila vynětí pozemků z lesního půdního fondu. S významným přispěním krajských peněz investovala přes dva a čtvrt milionu korun ve stejné lokalitě obec Rádlo tak, aby vzniklo ucelené propojení cyklotras. V příštím roce je v plánu oprava turistické lávky s rozpočtem milion korun, kde Liberecký kraj počítá s půlmilionovou dotací.

 „Chceme i v příštích letech podpořit projekty především na páteřních cyklotrasách tak, aby začalo fungovat například spojení z Liberce na hranice republiky do Hrádku, což se dlouhodobě příliš nedaří,“ přiblížil záměr hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Letos se nového asfaltu dočkala stezka podél silnice I/65 z Rádla do Jablonce nad Nisou a došlo tak k propojení stávajících již existujících částí stezky 390ti metrovým úsekem. O náklady 1 132 560  korun (s DPH) se rovným dílem podíleli Liberecký kraj a obec Rádlo. Na stezku za hájovnou směrem z Rádla na Milíře vjel také asfaltovací stroj a současně došlo k následnému napojení o délce 219 metrů na stezku vybudovanou Lesy ČR. 70 procent nákladů z částky 543 290 korun (s DPH) uhradil kraj, zbytek obec Rádlo. Stejnou procentuální úhradu Liberecký kraj poskytl na asfaltový povrch na starou silnici z Rádla směrem na Rychnov u Jablonce nad Nisou, což je součást cyklotrasy Odra-Nisa, kde celkové náklady dosáhly 574 750 korun (s DPH).

„Pamatuji si na dobu před osmi lety, kdy jsme po volbách začali plánovat první projekty propojení Rádla a Jablonce. Začali jsme malými stezkami za svodidly a na lesních cestách. Dnes je toto napojení kompletní. Napojena byla také turistická lávka, vybudována byla stezka na Milíře a opravena cyklotrasa na Rychnov, který jí v příštím roce dokončí na svém katastru,“ uvedl Pavel Branda, místostarosta Rádla, který projektové žádosti připravoval.  Dodal, ne vždy v našem státě všechno funguje, o to víc jej těší, že v našem kraji tato spolupráce všech dotčených partnerů zafungovala velmi dobře. „I když to nebylo bezproblémové, vždy se našlo společné řešení,” uzavřel Branda.

Pojítkem všech projektů je bezpečnost. „Spolu se zástupci obce Rádlo jsme před třemi lety začali řešit kritickou bezpečnostní situaci na frekventované silnici mezi Jabloncem nad Nisou a částí Milířů. Nyní se podařilo cyklisty i turisty odklonit,“ konstatoval Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR v Liberci. Oba asfaltové bezmála tři metry široké úseky, které platily Lesy ČR, měří 602 a 368 metrů.

Stavěly se od letošního června do listopadu a tvoří součást turistické trasy Hřebenovka a cyklotrasy z Dobré Vody do Vesce. „Cestu bude využívat také lesnická technika. Během těžby a nutného skládkování ji uzavřeme,“ dodává Řičář. Na stezce je několik vjezdů, přeložek a propustí. Součástí stavby byly i překlady optického kabelu a vodovodu.

Lesy ČR pamatovaly i na pěší turisty. Z Oldřichovského sedla k vlakovému nádraží v Oldřichově v Hájích v Jizerských horách vede nová lesní stezka pro pěší, díky ní se vyhnou frekventované silnici mezi Libercem a Hejnicemi. Lesy ČR do ní investovaly 420 tisíc korun.  Nezpevněná pěšina měří bezmála 800 metrů, široká je 1,2 až dva metry. Vede podél Clam-Gallasovy obory a lemuje její zčásti zachované původní oplocení. Nové jsou informační tabule o oboře coby významném historickém díle v tamějších lesích.

Zdroj: KÚLK (Filip Trdla, TZ Lenka Klimentová)

Předchozí článekRekonstrukce silnice mezi Turnovem a hranicí Libereckého kraje začne na jaře příštího roku
Další článekNovou databází Investuj pod Ještědem kraj podpoří revitalizaci brownfields