Čtyři organizace dostanou peníze na doplnění sbírek

56
Oblastní galerie Liberec - Lázně

Rada Libereckého kraje schválila vyčlenění 2 800 000 korun na akvizice čtyřem příspěvkovým organizacím v rezortu kultury. Finanční částka bude rozdělena mezi Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerii Liberec, Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově.

Každá příspěvková organizace se v souladu se zřizovací listinou snaží doplňovat své sbírky o vhodná umělecká díla a další sbírkové předměty, které zaručí bohatost a různorodost umělecké sbírky. K tomu, aby mohly tuto povinnost naplňovat, musí nakupovat sbírkové předměty. Liberecký kraj jako vlastník sbírky vhodně investuje a to na základě posouzení nákupní komise, která je složená z externích odborníků.

„Doplňování sbírek je základní povinností sbírkotvorných institucí. Základním předpokladem toho, aby mohly být akvizice realizovány systematicky, je, abychom měli pravidelnou položku v rozpočtu a mohli nákupy plánovat nebo mít případně rezervu na nenadálé nákupy, například z dědictví či kvůli náhlé nabídce autora nebo sběratele. Tuto významnější částku vnímám jako první důležitý krok správným směrem,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Celková částka 2 800 000 Kč byla rozdělena mezi tyto organizace:

Severočeské muzeum v Liberci obdrželo 300 000 Kč, které využilo k obohacení svých podsbírek medailí, porcelánu a keramiky, textilu, elektrodesignu, socialismu, pohlednic a průmyslového dědictví.

Oblastní galerie nakoupila do sbírek sochařské práce Anny Hulačové, obrazy Jaroslava Valečky, struktury Zdeňka Sýkory, olejové plátno Zdeňka Trse, plastiku Jiřího Nováka, olejové plátno Václava Bendy, trojrozměrné objekty Františka Kyncla, tisk na papíře Šimona Brejchy, obraz Věry Novákové a kovové konstrukce Richarda Loskota a to v celkové výši 2 150 000 Kč.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě obohatí za 100 000 Kč své sbírky muzea o sbírku ptačích vajíček od 160 druhů ptáků, soubor ptačích lebek, dermoplastický preparát trofeje jelena siky, dermoplastický preparát trofeje přímorožce (oryxe) jihoafrického, kočár – bryčku do koňského potahu, olejomalbu rodného domu autorky obrazu Johanny Meier Michel, sbírkové knihy do Máchovského souboru a další drobnější předměty.  Dále je v jednání nákup dermoplastických preparátů našich druhů ryb pro expozici „Rybářství a rybníkářství na Českolipsku; sloupkových hodin přímo českolipské provenience; sbírka mineralogických a paleontologických exponátů pro expozici „Těžba uranu na Českolipsku“.

Muzeum Českého ráje v Turnově využilo částku 250 000 Kč na nákup sbírkových předmětů, které významně obohatí sbírkový fond muzea o díla významného uměleckého knihaře Jiřího Plátka.

Zdroj: KÚLK (TZ Lenka Klimentová)

Ilustrační foto: Jablonecké kulturní a informační centrum (jablonec.com)

Předchozí článekVýstava 100 let v bílém plášti ukazuje vývoj zdravotnictví v regionu
Další článekVernisáž výstavy No né příroda