Českolipská dívka z počátku 20. století

179

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá ve středu 27. dubna 2016 v Maštálkově síni výstavu Českolipská dívka z počátku 20. století. Jedná se o další z akcí v cyklu programů českých muzeí Muzeum a Velká válka ke stému výročí první světové války.

Výstava je příběhem přervaného života dívky jménem Hilda Ulbrichtová (1904 – 1920). Pyšný tatínek, fotolitograf a grafik z České Lípy Antonín Ulbricht fotografoval svou dceru při každé příležitosti, což bylo na začátku 20. století ještě ojedinělým jevem a také jen šťastnou shodou okolností se soubor snímků zachoval. Díky této osobní kolekci a ve spojitosti s jinými obrázky poznáváme životní profil středostavovské rodiny v době před první světovou válkou, kdy tato vrstva obyvatelstva byla na společenském vzestupu. Život středoevropské společnosti byl určován především zájmy této vrstvy obyvatelstva a to jak po stránce hospodářské tak i kulturní. Válka znamenala nedozírný zásah do života každého jedince a středostavovskou společnost prakticky rozbila. Zachycený příběh je svědectvím o těchto časech. Život Hildy Ulbrichtové ukončila v roce 1920 španělská chřipka a je výmluvnou tečkou nebo spíše vykřičníkem za tragickými událostmi první světové války.

Výstava v Maštálkově síni je přístupná od 28. dubna do 12. června 2016.

Zdroj: KÚLK

Plakát k výstavě - Českolipská dívka z počátku 20. století

Předchozí článekOslavy Dne Země pořadatelé zaměří na ochranu přírody v Libereckém kraji
Další článekUkliďme Česko v Jablonci nad Nisou