Centrum Lomnice prokouklo, v okolí školy jsou opravené komunikace i chodníky

91

Obnovené komunikace, chodníky a dopravní značení, opravený vodovod a kanalizace. Od letošního února do konce září probíhaly v centru Lomnice nad Popelkou, ulicích J. Kábrta a Komenského, rozsáhlé stavební práce. Na rekonstrukci pracoval společně Liberecký kraj s Vodohospodářským sdružením Turnov a městem Lomnice nad Popelkou. Stavba přišla na 16,5 mil. Kč.

Rekonstrukce probíhala zhruba na kilometrovém úseku silnice III. třídy číslo 2847. „Stavební práce začaly od křižovatky Antala Staška a J. Kábrta směrem k ulici Komenského. Nejprve proběhla oprava dožité splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Vzhledem k letním měsícům a provozu koupaliště bylo nutné dokončit všechny stavební práce v tomto úseku do poloviny června. Poté se rekonstrukce přesunula ke Středisku volného času Sluníčko, na Školní náměstí a pokračovalo se podél školy v Komenského ulici,“ popisuje průběh krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Po provedení finální vrstvy asfaltu stavbaři položili kamennou mozaiku v chodnících a v komunikaci od Školního náměstí směrem nahoru podél školy žulovou dlažbu. Rozsáhlou akci se podařilo zkoordinovat s investicí města Lomnice nad Popelkou. „Na stavbě jsme se podíleli opravou opěrných zdí a schodišť okolo a uvnitř parku na Školním náměstí a sanací suterénních zdí základní školy do Komenského ulice. Obě akce tak napomohly k výrazné přeměně další části historického centra města,“ říká místostarosta města Zdeněk Rajm.

Na financování stavby se Liberecký kraj podílel částkou 8,9 mil. Kč, město Lomnice nad Popelkou výší 3,2 mil. Kč a Vodohospodářské sdružení Turnov zaplatilo 4,4 mil. Kč.

„Při náročné stavební akci se dodavateli podařilo průběžně zabezpečit stálý příjezd do Nemocnice následné péče v Komenského ulici a obslužnost dalších objektů. Jsem rád, že díky hladkému průběhu, dokončil rekonstrukci o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno,“ dodává také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se společně s dalšími hosty počátkem tohoto týdne zúčastnil slavnostního ukončení stavby. To proběhlo symbolicky jízdou na koloběžkách po opravené komunikaci.

Stavba byla zahájena v únoru 2016 a při její realizaci bylo provedeno celkem:

  • 485 m vyměněné splaškové kanalizace,
  • 571 m vyměněných vodovodních řadů,
  • následná obnova stavbou zasažených komunikací, u kterých celková výměra asfaltových povrchů činí téměř 3 500 m2 a 2 000 m2 dlažeb
  • následná obnova chodníků z betonové a kamenné dlažby o celkové ploše téměř 2 200 m2
  • přepojení cca 17 ks stávajících vodovodních přípojek,
  • vybudování 9 ks nových veřejných částí vodovodních přípojek
  • přepojení cca 24 ks stávajících kanalizačních přípojek
  • vybudování 8 ks nových veřejných částí kanalizačních přípojek

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekPrvoregistrace využil také náměstek pro kulturu
Další článekRestaurátor Andrej Šumbera opět v Jablonci n. N.