V budově krajského úřadu proběhlo školení k GDPR

64

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – je nově vzniklá legislativa Evropské unie. Jejím cílem je zvýšit ochranu osobních dat občanů členských zemí. V pátek 16. února 2018 proběhlo k dané problematice v multimediálním sálu krajského úřadu vstupní školení pro starosty, tajemníky, ekonomy a správce informačních technologií. Cílem semináře bylo usnadnit zejména obcím 1. a 2. stupně kraje orientaci v dané oblasti a zajistit jim metodickou pomoc.

„Jsem rád, že vznikla pracovní skupina, která vysvětluje postupy v problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zejména obce 1. a 2. stupně Libereckého kraje budou potřebovat největší pomoc,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR) je závazná legislativa Evropské unie. V členských státech bude platit jednotně od 25. května 2018. Jedná se o zatím nejucelenější soubor pravidel, který se týká ochrany osobních dat firem, institucí i jednotlivců. V praxi se GDPR dotkne všech, kteří nějakým způsobem zacházejí s osobními údaji, ať už se jedná o zaměstnance, zákazníky, klienty, dodavatele apod. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů Evropské unie.

Z výše zmíněných důvodů vznikají pro občany nejen nová práva, ale i povinnosti. Mezi ně patří například zavedení principu tzv. zodpovědnosti. Ti, kteří pracují s osobními údaji, musí podniknout četné administrativní a technické kroky – jako je vedení záznamu při jakémkoliv kontaktu s osobními údaji či zavedení tzv. pseudonymizace a anonymizace dat. Obce, firmy a další instituce v praxi musí zachovávat soukromí všech osob. To je podle nového nařízení tzv. nedotknutelné a údaje mohou být jakkoliv zpracovávány dále jen s jejich souhlasem.

GDPR však přinese i některá pozitiva: „Mezi práva občanů na základě nového nařízení GDPR patří kupříkladu tzv. právo na přístup. To umožňuje občanům zjistit si informace o svém zdravotním stavu či výsledcích vyšetření. Dále budou informováni o tom, kde a za jakým účelem se jejich osobní údaje zpracovávají. Budou mít tak přehled, kdo konkrétně a na jak dlouho s jejich daty zachází,“ upřesnila Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Vstupní školení pro zástupce obcí, které proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, mělo právě za úkol pomoci v přechodu na tuto novou legislativu. Zúčastnilo se jej cca 225 zástupců z Libereckého kraje. Další seminář je naplánován na 3. dubna 2018. Z každé obce může na školení přijít jedna osoba, která bude zodpovědná za implementaci povinností plynoucích z GDPR. „Poskytujeme obcím metodickou pomoc v oblasti GDPR, aby se zavedení nařízení Evropské unie obešlo bez větších komplikací,“ dodal René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, který se školení obcí osobně zúčastnil.

Zdroj: KÚLK (TZ Filip Trdla)

Předchozí článekPrvní pomoc k otevření dveří do světa podnikání
Další článekNový ročník Vesnice roku je vyhlášen. Přihlášky jsou přijímány do 30. dubna