Bezpečnosti dětí na silnicích věnoval Liberecký kraj pozornost i o prázdninách

68

Stejně jako v předcházejících letech Liberecký kraj věnoval pozornost bezpečnosti dětí v silničním provozu i o letošních letních prázdninách. Tým silniční bezpečnosti navštívil sedm dětských táborů. Přivezl s sebou zajímavý program, kdy se na 490 dětí formou her a různých praktických cvičení seznámilo se zásadami bezpečného chování v silničním provozu.

Lektoři Týmu byli připraveni odpovídat i na ty nejvšetečnější otázky. A nebylo jich málo. Děti si osvěžovaly a prohlubovaly své znalosti zásad, jak se chovat jako chodci či cyklisté. Velký zájem byl o praktické ukázky zaměřené na správný výběr cyklistické přilby a zásady jejího používání. Ačkoliv jsou děti ve věku do 18 let povinny při jízdě v silničním provozu přilby používat, statistiky nehod naznačují, že tomu tak často není. „V loňském roce bylo těžce zraněno 22 cyklistů ve věku do 15 let, z toho 17 v důsledku vlastního zavinění. Varujícím poznatkem je, že téměř polovina lehce a šedesát procent těžce zraněných cyklistů nemělo na hlavě přilbu. Vysvětlení, proč by měly být přilby používány a co se může stát, pokud tomu tak není, je nejlepším motivátorem, aby naši nejmenší sami dbali na svou bezpečnost,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Došlo však i na to, jak správně cestovat v osobním automobilu. Děti se dozvěděly, jak důležité je být při jízdě kvalitně připoutaný. Velká pozornost byla věnována i tomu, jak vybrat správnou dětskou sedačku či podsedák.

Od roku 2013 je dopravní výchova povinnou součástí školních osnov. Děti se ve třídách průběžně seznamují s teoretickými zásadami správného chování v silničním provozu, nemalá pozornost je věnována i praktickému nácviku – ať na dopravních hřištích či při dopravě na akce konané mimo školu nebo školních výletech. Ovšem bez spolupráce s rodiči to nepůjde. „Při vzdělávání dětí od sebe nelze oddělit působení školy a jejich rodiny. Především menší děti se těžko vyrovnávají s tím, když něco jiného slyší o zásadách bezpečného a správného chování v silničním provozu ve škole a něco odlišného vidí u svých rodičů,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Liberecký kraj proto podporuje i dopravně preventivní akce určené široké veřejnosti. Právě tam se mohou děti a jejich rodiče dozvědět řadu zajímavých informací, jak se správně chovat na silnicích. A platí to nejen pro naše nejmenší a jejich dospělý doprovod, protože právě rodiče jsou pro děti vzorem, ale také pro středoškoláky, kteří již pošilhávají po autoškole.
V průběhu letošních prázdnin navštívil Tým silniční bezpečnosti sedm dětských táborů. Na 490 dětí tak mělo možnost připomenout si zásady správného chování v silničním provozu. „Liberecký kraj však preventivní aktivity podporuje celoročně. Jedná se o desítky akcí určených široké veřejnosti. A také o dopravní výchovu ve školách, kde se ročně v rámci projektu „Chraňme naše děti“ uskuteční více než sto lekcí určených našim nejmenším. Jsou zaměřeny nejen na seznamování dětí s pravidly silničního provozu, ale i s nepsanými zásadami slušného chování,“ uzavírá Vladimír Mastník, radní pro dopravu Libereckého kraje.

Zdroj: KÚLK

Předchozí článekJeden z českých hrdinů z olympijského Ria v našem kraji
Další článekFestival národnostních menšin přilákal do Domu kultury na tisícovku tanečníků