16. ročník MHF Lípa Musica zahájí Requiem

113

Po úspěšném srpnovém prologu bude tento pátek 5. září zahájen 16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Jeho hlavní koncertní řadu, která se uskuteční v termínu od 15. září do 12. listopadu 2017, otevře projekt Requiem za růžový měsíc americko-německého pěvce a loutnisty Joela Frederiksena a jeho Ensemble Phoenix Munich. Program nabídne ceněnou alžbětinskou poctu britskému folkovému skladateli 20. století Nicku Drakeovi.

„S tvorbou Nicka Drakea jsem se poprvé setkal na studiích. Tehdy mi okamžitě učarovala a hluboce mě dojala. Zaujala mě jeho hudba i hra na kytaru a jeho zvláštní prezentace. To mě přimělo, že jsem zanechal folku a začal se věnovat staré hudbě a loutně, které jsem dál studoval i v magisterském oboru. Řadu let jsem toho o Drakeovi mnoho nevěděl, až jsem pak v roce 2000 uslyšel jeho píseň Růžový měsíc. Bylo to v kině, v reklamě na Volkswagen a znovu mě síla té písně naprosto uchvátila. A vznikla tato alžbětinská pocta, protože jsem se rozhodl propojit takzvané písničkáře minulosti a dneška. V některých momentech jsem považoval za důležité napsat svoji vlastní píseň, nejen abych obě témata propojil, ale také abych vytvořil tvůrčí cyklus. Kreativita nikdy nekončí. Neprezentuji lidem muzejní díla tak, aby se na ně z dálky dívali, raději usiluji o komunikaci. Je to dynamický proces,“ říká autor projektu Joel Frederiksen.

Na slavnostní zahajovací koncert, který se za účasti významných hostů uskuteční v bazilice Všech svatých v České Lípě, zbývá posledních 20 vstupenek.

„Lípa Musica se narodila a vyrostla ve městě a v kraji, kde nebyl předpoklad, že by zakořenila a že by se jí mohlo dařit. Vyrostla však díky lásce k hudbě a lásce k místu a městu, kde žijeme. Aniž jsme na začátku tušili, jak velmi silný a mocný nástroj vzniká… Přesvědčujeme se o tom velmi často, nejenom na našich koncertech, a sami cítíme, že hudba má velký potenciál sbližovat lidi, obce, města, spolky, národy,“ představuje hlavní myšlenku festivalu jeho zakladatel a ředitel Martin Prokeš.

  1. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica letos nabízí řadu 23 koncertů na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí. Žánrově nechybí koncerty klasické hudby, ale i projekty s baletem, tancem a world music. Ústřední programová idea festivalu vykrystalizovala díky uvědomění si role kulturní instituce působící v regionu, jehož identita byla historicky utvářena i zraňována střetáváním kultur. I v letošním roce bude česko-německý kulturní dialog zásadní programovou linií a rozvine se i díky zařazení dvou nových lokalit včetně saské metropole Drážďan. Neméně významnou je však i snaha o kulturní rozvoj českého regionu a oživování jeho lokalit kvalitní hudební nabídkou. V oblasti interpretační a programové je pak zřejmým posunem získání umělecké garance osobností Radka Baboráka, světově renomovaného hornisty a dirigenta, který se nejen stává spolutvůrcem programu festivalu pro následující roky, ale také aktivním elementem v rovině sólové a komorní a navíc garantem vlastního festivalového orchestrálního tělesa.

Dramaturgie je vždy sestavována s hlavním důrazem na vynikající úroveň hostujících interpretů, pochopitelně se v ní projevuje náš další důležitý leitmotiv, kterým je česko-německá linie. Novinkou letošního roku je fakt, že přední český hornista, dirigent a skvělý muzikant Radek Baborák přijal naše pozvání stát se součástí umělecké rady festivalu a reprezentovat ho jako jeho umělecký garant. Tím se před námi otevírá možnost využít kontaktů a hudebních zkušeností, které pan Baborák získal po celém světě,“ upřesňuje k dramaturgii ročníku ředitel a zakladatel festivalu Martin Prokeš.

„S potěšením a radostí jsem přijal nabídku Martina Prokeše, abych se stal součástí týmu, který úspěšně a zajímavě obohacuje kulturní dění nejenom v regionu, ale také u našich sousedů v Německu, a jehož dramaturgické počiny nezůstávají přehlédnuty jak u široké hudbymilovné obce, tak u profesionálních hudebníků. Přesah festivalu podle mého názoru, je zvláště v tom, že je mostem mezi historicky propojeným územím, které bylo ve dvacátém století násilně roztrženo a kulturně znehodnoceno. S touto devastací přirozených morálních hodnot je nezbytné aktivně bojovat a stále panujícím předsudkům se rozhodně postavit. Nejlépe to jde právě pomocí hudby,“ říká Radek Baborák, umělecký garant MHF Lípa Musica 2017.

Na festivalu se objeví celá řada hvězd v čele s basbarytonistou Adamem Plachetkou, hornistou Radkem Baborákem, houslistou Jiřím Vodičkou, violoncellistou Jiřím Bártou, Bennewitzovým kvartetem, Pražským komorním baletem a německými hosty – varhaníkem Albrechtem Kochem, pěvcem Joelem Frederiksenem a Ensemble Phoenix Munich nebo flamencovým duem Café del Mundo či populárním Hradišťanem.

„Více než dva roky jsme čekali na příležitost pozvat jednoho ze současných světově nejúspěšnějších operních pěvců, Adama Plachetku. V odborných kruzích se o něm mluví jako o nejlepším mozartovském barytonistovi své generace, a proto jsem se rozhodli jej právě v tomto repertoáru představit i festivalovému a zejména libereckému publiku. Mozartovské operní gala doplní instrumentální ukázky z pera tohoto velikána, jichž se ujme soubor Pražští komorní sólisté. Tento komorní ansámbl s velmi zajímavou historií je v současné době veden Radkem Baborákem a stává se v letošním roce i festivalových orchestrem Lípy Musicy. Věřím, že toto propojení špičkových umělců bude skutečnou pomyslnou třešničkou na dortu a událostí, která ozdobí nejen program festivalu, ale celého Libereckého kraje,“ doplňuje Martin Prokeš.

„Je mi ctí, že Liberecký kraj může být dlouholetým partnerem festivalu, který má každým rokem na programu stále více skvělých interpretů. Liberecký kraj tuto hudební událost zařadil mezi 16 nejvýznamnějších akcí ve svém regionu a po dobu pěti let ho finančně podporuje 600.000 Kč. Uvědomujeme si, že nabídnout v kraji špičkové interpretační výkony, znamená přivést také nové publikum ke klasické hudbě. Proto jsme se s pořadateli festivalu Lípy Musicy domluvili na založení nové tradice Koncertů pro kraj, které nabídnou každoročně interprety, kteří se řadí ke světové špičce ve svém žánru. Letos to bude Adam Plachetka a Radek Baborák, pro příští rok máme připravené velké překvapení, kterým saháme na nejvyšší možné interpretační příčky. Bez zkušenosti a pověsti pořadatelů festivalu Lípa Musica, by to nebylo myslitelné,“ říká Ing. Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Koncert pro Liberecký kraj a současně závěrečný koncert 16. ročníku MHF Lípa Musica nazvaný Mozart Gala se uskuteční 12. listopadu v libereckém Divadle F. X. Šaldy.

Záštitu nad 16. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky, Dr. Eva–Maria Stange, saská státní ministryně pro vědu a umění, Christiana Markert, velvyslankyně Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a Mgr. Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa.

Festival se koná za laskavé podpory: Libereckého kraje, města Česká Lípa, Ministerstva kultury České republiky, Česko–německého fondu budoucnosti, Ústeckého kraje – programu Rodinné stříbro, Nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, Státního fondu kultury ČR a dalších subjektů.

Vstupenky na festivalové koncerty jsou k dostání ve festivalové kanceláři v České Lípě (Žižkova 528/6), na webových stránkách festivalu www.lipamusica.cz, ve vybraných koncertních místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system. Z celkové letošní kapacity 5500 míst je před zahájením festivalu v prodeji poslední čtvrtina vstupenek. Zcela vyprodány jsou závěrečný Koncert pro Liberecký kraj, vystoupení Hradišťanu, flamencového dua Café del Mundo, nebo violoncellisty Jiřího Bárty s klavíristkou Terezii Fialovou.

Více informací na www.lipamusica.cz

Přehled programu:

REQUIEM ZA RŮŽOVÝ MĚSÍC / zahajovací koncert

pátek 15. září, 19.00 | Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Joel Frederiksen – zpěv, loutna

Ensemble Phoenix Munich (Německo)

alžbětinská pocta Nicku Drakeovi

KONCERT PŘI SVÍČKÁCH

sobota 16. září, 20.00 | Zahrádky, kostel sv. Barbory

Zuzana Lapčíková – zpěv, cimbál

Vladislav Bláha – kytara

Štědroň | Tesař | Piazolla | Cardoso | Granados

ANDĚLSKÉ HLASY

neděle 17. září, 17.00 | Filipov u Rumburka, Bazilika

minor Panny Marie Pomocnice křesťanů

Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála – sbormistr

Jan Kalfus – varhany

Novák | Brahms | Eben | Pärt | Málek | Lukáš

ZLATO V PRYSKU

pátek 22. září, v 19.00 | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

Aurea: Alena Leja – zpěv, shruti box,

Ilja Sibor – didgeridoo, fujara (Německo)

mariánské písně Hildegardy von Bingen a Codex Speciálník

LABYRINT LÁSKY

sobota 23. září, 19.00 | Stráž pod Ralskem – kostel sv. Zikmunda

Hana Blažíková – soprán

Collegium Marianum

Michna | Biber | Brentner | Caldara

HRADIŠŤAN V SRDCI SKLA

neděle 24. září, 17.00 | Kamenický Šenov,

kostel Narození sv. Jana Křtitele

Jiří Pavlica a Hradišťan

B-A-C-Had.

úterý 26. září, v 19.00 | Litoměřice, kostel Všech svatých

Albrecht Koch – varhany (Německo)

Bach | Piutti | Schumann | Gade | Rheinberger

KRÁSA PŘICHÁZÍ…

čtvrtek 28. září, 19.00 | Jezvé, kostel sv. Vavřince

Markus Brutscher – tenor (Německo)

Barbara Maria Willi – pozitiv, varhany

Bach

TANEC RADOSTI

sobota 30. září, v 19.00 | Česká Lípa, Centrum textilního tisku

Café del Mundo: Jan Pascal, Alexander Kilian – fl amenkové

kytary (Německo)

Piazzolla | Rodrigo a autorské skladby

CHVÁLA LIDSKÉHO HLASU

úterý 3. října, 19.00 | Waltersdorf

Evangelicko–luteránský kostel

Martinů Voices, Lukáš Vasilek – sbormistr

Palestrina | Brahms | Miškins | Novák | Tippet

MOZARTOVO REQUIEM

pátek 6. října, v 19.00 | Zittau, kostel sv. Jana

Musica Florea, Marek Štryncl – um. vedoucí

Mozart

MELANCHOLIE

sobota 7. října, v 19.00 | Česká Lípa, Biberova kaple

Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír, pozitiv

Sibelius | Beethoven | Šostakovič

DOMINE JESU CHRISTE

neděle 8. října, v 17.00 | Konojedy, kostel Nanebevzetí

Panny Marie

Gabriela Eibenová – soprán,

Ensemble Inégal, Adam Viktora – varhany, um. vedoucí

Capricornus | Mazák | Biber

CLARINETISSIMO

středa 11. října, v 19.00 | Děčín, zámek – Knihovní sál

Igor Františák – klarinet

Barocco sempre giovane

Kallick | Mozart | Tanějev | Mendelssohn | Britten | Stamic

POCTA BENNEWITZOVI

sobota 14. října, v 19.00 | Doksy, zámek – malý sál

Bennewitzovo kvarteto

Mozart | Dvořák

INSPIRACE O PÁTÉ

neděle 15. října, v 17.00 | Luftkurort Lückendorf,

Evangelicko-lutheránský kostel

Affl atus Quintet

Rejcha | Milhaud | Haas

HRAVÝ HARLEKÝN

čtvrtek 19. října, v 19.00 | Česká Lípa, Centrum textilního tisku

Karlheinz Stockhausen: Harlekýn

Karel Dohnal – klarinet

hudebně–scénický taneční kus Harlekýn pro jediného

sólového hráče – herce – tanečníka

MYSTÉRIUM ČASU

úterý 24. října, v 19.00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Pražský komorní balet

Tři inscenace, tři mladí talentovaní choreografové tvořící

na hudbu českých hudebních skladatelů a téma vnímání

faktoru času.

Pavlíček | Ježek | Nikodém | Kabeláč | Bubák

ORQUESTRINA ANEB KDYŽ HVĚZDY HRAJÍ A TANČÍ

sobota 28. října, v 19.00 | Nový Bor, Městské divadlo

Taneční překvapení z pořadu StarDance

Baborák Ensemble, Radek Baborák – dirigent, lesní roh

Piazzolla | Kogan | Fauré | Lauro | Ravel

MISTROVSKÉ KURZY S KLARINETISTOU MILANEM ŘEŘICHOU

čtvrtek 2. listopadu | ZUŠ Česká Lípa

MÁ TO SMYSL!

pátek 3. listopadu, v 19.00 | Česká Lípa, Jiráskovo divadlo

Společně na pódiu s čestným festivalovým hostem z oblasti

klasické hudby aneb motivační přehlídka žáků ZUŠ Česká Lípa

MOZART GALA / závěrečný koncert a Koncert pro Liberecký kraj

sobota 11. listopadu, 19.00 | Liberec, Divadlo F. X. Šaldy

Adam Plachetka – basbaryton

Pražští komorní sólisté

Radek Baborák – dirigent

Mozart

DIALOGY O PŘÁTELSTVÍ / epilog festivalu Lípa Musica

a závěrečný koncert Dnů česko–německé kultury

neděle 12. listopadu, 18.00 a v 19.30 | Dresden, katedrála

Nejsvětější Trojice

děkovná bohoslužba celebrovaná saským a litoměřickým

biskupem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu

Schola Gregoriana Pragensis, David Eben – um. vedoucí

Antica e moderna

Jaroslav Tůma – varhany

Programová brožura ke stažení zde.

Zdroj: KÚLK (TZ Lucie Johanovská)

Ilustrační foto: lipamusica.cz

Předchozí článekV Jablonném v Podještědí mohou být ukryty archeologické poklady i unikáty
Další článekJeštěd své narozeniny oslaví opět s lidmi